Vlámali sa mi do bytu, domu alebo firmy

Keď vás vykradnú, nie je to nič príjemné. Napriek tomu, že pri návrate z dovolenky nájdete vylomený zámok alebo rozbité okno po zlodejoch, mali by ste vykonať primerané opatrenia a úkony, aby ste vedeli poisťovni dokázať, že sa škoda stala, kedy sa stala a preukázať jej rozsah. Jednoduchý postup vybavovania je nasledovný.

  1. Privolajte ihneď políciu ☎ 158 a ničoho sa nedotýkajte, ani podľa možností nechoďte na miesta, kam chodil zlodej, aby polícia mohla zaistiť stopy.
  2. Skontrolujte, čo všetko bolo ukradnuté a poškodené, zoznam odcudzených vecí nadiktujte do policajnej zápisnice.
  3. Poistnú udalosť oznámte čo najskôr poisťovni telefonicky, online cez internet, osobne alebo písomne, podľa pravidiel vašej poisťovne. V prípade vlámania do firmy je likvidátor oprávnený žiadať faktúry a potvrdenky od odcudzených vecí, naviac má právo žiadať od vás vykonanie inventúry, pokiaľ ide o odcudzenie zásob. Likvidátor spravidla neskončí vyšetrovanie poistnej udalosti skôr ako dostane správu o výsledku vyšetrovania z polície. Preto treba počítať s dvomi mesiacmi čakania na záverečnú správu od polície.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.