Zabezpečenie majetku proti krádeži

Nadobudnutie majetku vyvoláva potrebu jeho ochrany proti požiaru, živelným nebezpečenstvám, vlámaniu, lúpeži, vandalizmu a iným rizikám. Poistenie rieši až následky škôd, ktoré by sa niekedy nemuseli stať, keby boli vykonané účinné opatrenia k ich predchádzaniu. Skôr, ako si kúpite pozemok na stavbu domu, zistite si povodňové pomery v danej lokalite. Jednoduchý hasiaci prístroj v domácnosti a bezpečnostný zámok na vstupných dverách by mali byť samozrejmosťou. Bez ohľadu na zákony a predpisy by si mal každý vlastník domu alebo chaty zaplatiť revíziu elektrických zariadení raz za niekoľko rokov, pretože jeden z najčasteších príčin požiaru býva skrat elektrického vedenia. Raz za rok je nutné zavolať kominára k vymeteniu a kontrole komínov. Niektorí odborníci radia o ochrane nehnuteľnosti proti blesku namontovaním bleskozvodu, iní tvrdia, že bleskozvod, naopak, zvyšuje riziko priameho úderu blesku do objektu, pretože blesk priťahuje. Čoraz bežnejšie dostupné sú rôzne typy prepäťovej ochrany proti zvýšenej intenzite elektrického prúdu, poškodzujúcej elektrickú sieť a elektrospotrebiče. Vo všeobecnosti platí, najskôr ochrana – prevencia, až potom poistenie.

Zabezpečenie majetku proti krádeži vlámaním

Odcudzenie v poisťovníckej reči znamená, že poistený je chránený proti dvom prípadom, krádeži vlámaním alebo lúpeži.

Krádež vlámaním

Krádež vlámaním je odcudzenie veci, kedy zlodej prekoná ochranné zabezpečenie, napr. odvŕta zámok, rozrúbe sekerou dvere, rozbije okno, ale aj ukradne kľúče a následne vnikne do domu, bytu, alebo chaty a podobne. Policajné štatistiky na Slovensku v niektorých vybraných rokoch sú alarmujúce.

Počet krádeží vlámaním na Slovensku podľa policajných štatistík
Počet vlámaní19881991199820032008200920102011
zistené613728848288472178315159153941478311901
objasnené44219260926256063441370936473052

Lúpež

Lúpež – odcudzenie, kedy páchateľ s použitím alebo pod hrozbou násilia donúti poisteného, aby mu vydal poistenú vec, napr. namieri pištoľ alebo sa vyhráža s nožom.

Počet lúpeží na Slovensku podľa policajných štatistík
Počet lúpeží19881991199820032008200920102011
zistené475134711991918137613631192761
objasnené4488408141020717716655406

Prostá krádež

V tomto prípade zlodej ukradne poistenú vec, ktorá nie je vôbec zabezpečená, napr. vojde cez odomknuté dvere, vezme bicykel opretý o plot a podobne. Veci odcudzené prostou krádežou sa spravidla nepoisťujú!

Ako sa zabezpečiť proti vlámaniu?

Všetky poisťovne v poistných podmienkach jasne stanovujú, aké zabezpečenie proti krádeži vlámaním vyžadujú. Zodpovednosť za úroveň a stav zabezpečenia pritom prenášajú na klienta. Platí, že čím je vyššia poistná suma, tým dokonalejšie zabezpečovacie prvky sú poisťovňou vyžadované, preto sa zameriame na domácnosti s hodnotou do 30 000 €. Ak sa Vám to ešte nestalo, iste ste aspoň počuli od svojich známych, že im poisťovňa nechcela vyplatiť plnenie za škodu spôsobenú krádežou vlámaním alebo im krátila plnenie z dôvodu nedostatočného zabezpečenia. Likvidátor sa odvolal na poistné podmienky a klientovi zostali len oči pre plač.

V záujme predchádzania týmto nepríjemným situáciám uvádzame v tejto sekcii niektoré zásady, ktorými sa väčšinou riadia všetky poisťovne. Zároveň upozorňujeme, že týmto nemôžeme nahradiť poradenstvo profesionálneho poisťovacieho agenta, ktorý sa môže vyjadriť k zabezpečeniu len po fyzickej obhliadke miesta poistenia a po zohľadnení konkrétnych poistných podmienok a požiadaviek poisťovne. Pokiaľ Vám bude niekto tvrdiť, že Vám poistí majetok „od stola“, bez obhliadky, ide o ľahtikára, ktorý si nerobí poriadne svoju prácu a vystavuje Vás riziku, že budete mať problémy po poistnej udalosti. Porovnajte si ešte pred uzavretím poistenia úroveň Vášho zabezpečenia proti vlámaniu s podmienkami ponúkanej poistnej zmluvy!

Zabezpečenie priestorov na poschodí

Ak bývate v bytovom dome alebo podnikáte v priestoroch na poschodí a spodný okraj okien je minimálne 3 m nad úrovňou terénu, zamerajte sa najmä na mechanické zabezpečenie vchodových dverí. Základom by mali byť tieto bezpečnostné prvky:

  • pevné krídlo dverí, odolné proti prerazeniu
  • zárubňa, ktorá nemá duté časti a nedá sa roztiahnuť heverom
  • zábrany proti vysadeniu dverí
  • bezpečnostný zámok – štít bez vonkajších skrutiek s prekrytou vložkou, odolný proti odvŕtaniu a rozlomeniu
  • prídavný bezpečnostný zámok

Všetky tieto parametre spĺňajú bezpečnostné dvere, ktoré bývajú naviac vybavené viacbodovým uzamykacím systémom. V prípade vyšších hodnôt poisteného majetku alebo pri rizikových činnostiach ako zlatníctvo, lekáreň, obchod s elektronikou a podobne, je nevyhnutné doplniť mechanické zabezpečenie elektronickým. To platí aj pre majetok umiestnený na adresách v rizikových lokalitách, napr. v priemyselnej zóne, na samote a podobne.

Zabezpečenie hnuteľného majetku na prízemí

V prípade domácnosti alebo podnikateľského hnuteľného majetku na prízemí je potrebné okrem vstupných dverí zohľadniť aj zabezpečenie proti vlámaniu cez okná, výklady, svetlíky a ostatné tzv. kritické otvory. Toto je možné riešiť rôznymi bezpečnostnými prvkami:

  • viacbodové uzamykanie
  • mreže
  • bezpečnostné rolety
  • bezpečnostné fólie
  • bezpečnostné sklo

Je vhodné mechanické zabezpečenie kombinovať elektronickým zabezpečovacím systémom s priestorovými snímačmi pohybu a snímačmi reagujúcimi na zvuk trieštenia skla. Hovoríme o komplexnej priestorovej a plášťovej ochrane.

Mechanické zabezpečeniu proti vlámaniu

Pri krádeži vlámaním je podľa policajných štatistík najčastejší spôsob vniknutia zlodeja do objektov prekonanie vstupných dverí, a to najmä cez uzamykací dverný systém – odvŕtanie, rozlomenie alebo prerazenie zámku na dverách. Uvádzame odporúčané uzamykacie systémy.
Niektoré základné typy bezpečnostných zámkov

Najjednoduchšie uzamykacie systémy sa skladajú zo štítu bez vonkajších skrutiek, profilovej cylindrickej vložky, odolnej proti rozlomeniu a vyhmataniu. Rozeta prídavného zámku by tiež mala byť bez vonkajších skrutiek, s profilovou cylindrickou vložkou. Tento uzamykací systém však nemá prekrytú vložku, nie je tak odolná proti odvŕtaniu.

jednoduchý uzamykací systém

Jednoduchý uzamykací systém

Systém s prekrytím vložky SLS

Ide o uzamykací systém s veľmi dobrým pomerom ceny a vysokej spoľahlivosti. Bezpečnostný štít nemá zvonku skrutky ani kľučku, profilová cylindrická vložka je prekrytá masívnym náliatkom. Systém je odolný proti odvŕtaniu, rozlomeniu a vyhmataniu. Odporúčame ho kombinovať s prídavným bezpečnostným zámkom. Tento systém je vhodný na zabezpečenie vstupných dvier, otváraných dovnútra. Je upevnený vo dverách pomocou pevnostných skrutiek, resp. svorníkov z vnútornej strany, čím je znemožnená demontáž štítov z vonkajšej strany dverí. Je doplnený cylindrickou obojstrannou vložkou a je dodávaný so 4 kľúčmi, ktoré sú na prvý pohľad dlhšie ako bežné kľúče.

systém s prekrytím vložky SLS

Systém s prekrytím vložky SLS

Bezpečnostná súprava OS1

Bezpečnostná súprava, vhodná pre zabezpečenie vstupných dverí otváraných dovnútra. Súčasťou súpravy je bezpečnostná vložka, kde sú stavidlá a blokovacie kolíky rozmiestnené v 3 rôznych rovinách, vložka je ovládaná trojradovým kľúčom. Súprava je doplnená kalenou retiazkou. Odporúča sa používať zadlabací zámok, ktorý sa kupuje osobitne. V predajniach Vám určite poradia. Povrchová úprava je leštený nerez.

bezpečostná suprava OS1

Bezpečostná suprava OS1

Prídavný bezpečnostný zámok OS2

Dvojzápadkový, pravo-ľavý prídavný zámok. Premena zámku z pravého na ľavý alebo naopak sa vykonáva podľa potreby otočením jedného dielu pri inštalácii na zvolené dvere. Je určený pre bežné hrúbky dverí – súčasťou prídavného zámku sú podložky, ktoré umožňujú inštaláciu na dvere s rôznou hrúbkou. Mechanizmus tohto zámku, resp. špeciálne vložky, využívajú trojradový systém stavidiel a blokovacích kolíkov, a tým sa podstatne zvyšuje počet kombinácií rôznych kľúčov. Uvedený systém zabezpečuje odolnosť proti vyhmataniu planžetou. Kalené súčiastky zabezpečujú odolnosť proti odvŕtaniu. Konštrukcia vonkajšej strany zámku a použité materiály chránia zámok proti vytrhnutiu, rozlomeniu a hrubému násiliu. Z vonkajšej strany sa zámok zamyká špeciálnym trojradovým kľúčom, z vnútornej strany je ovládanie gombíkom. Z vnútornej strany má zámok červenú clonu, ktorá signalizuje stav: odomknuté, uzamknuté na 1 západ, uzamknuté na 2 západy. Je dodávaný so šiestimi kľúčmi.

prídavný bezpečnostný zámok OS2

Prídavný bezpečnostný zámok OS2

Elektromechanický zámok

Elektromechanické zámky sú vhodné pre uzamykanie dverí s požiadavkou vyššieho stupňa zabezpečenia. Na vstupných dverách je elektronické ovládanie z vonkajšej strany (z vnútornej strany antipanik funkcia umožňuje otvoriť prostým stisnutím kľučky – núdzový východ) alebo je elektronické ovládanie z obidvoch strán dverí v prípade priechodzích dvier.

elektromechanický zámok

Elektromechanický zámok

Celoplošná závora

Ide o veľmi efektívny spôsob mechanického zabezpečenia vstupných dverí. Na obrázku je celoplošná závora pre jednokrídlové dvere otvárané dovnútra. Z vonkajšej i z vnútornej strany sa zamyká predĺženým kľúčom, k závore je dodávaných šesť kľúčov tohto typu. Súčasťou dodávky závory sú 2 varianty protiplechov a sada podložiek pod protiplechy a pod bezpečnostné kovanie, aby bylo možné namontovanie na najrôznejšie vyhotovenie dverí a zárubní. Na vonkajšej strane dverí je príslušné kovanie chrómované.

celoplošná závora

Celoplošná závora

Šesťbodová celoplošná závora

Šesťbodová závora zvyšuje účinnosť proti vyrazeniu dverí i proti odpáčeniu v niektorom z rohov dverí. Posilňuje odolnosť dverí proti násilnému poškodeniu i v dolnej polovici dverí. Mechanizmom je zabezpečené, že okrem 2 bodov naprieč dverami s masívnym profilom vlastnej závory sa zároveň ešte vysúvajú ďalšie 4 tiahla do miest hore a dole.

6-bodová celoplošná závora

6-bodová celoplošná závora

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.