Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group  ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne 3 spôsobmi:

 • nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo 18118, zo zahraničia +421 2 6353 2236
 • oznámenie na nonstop bezplatnej linke Centrálneho dispečingu škôd 0850 111 566
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke poisťovne

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, hmotnosti vozidla, druhu vozidla a škodového priebehu

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné sumy

Povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNA poisťovne obsahuje základné poistenie PZP, niekoľko voliteľných pripoistení – doplnkových poistení.

 • GARANT PLUS 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku
 • EUROGARANT PLUS 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 2,1 milióny € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku

Doplnkové poistenie

 • úrazové poistenie vodiča a posádky
 • batožina
 • rozšírené asistenčné služby,

Výpoveď PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP alebo tlačivo poisťovne na zrušenie alebo zmenu PZP.

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4,8
Pomoc4,5
Poistné4
Povesť4,2
Naše hodnotenie 4,3/5
Hodnotenie klientov 4.6/5
Na základe 176 hodnotení našich klientov

Vozidlá – predmet PZP

V rámci povinného zmluvného poistenia zodpovednosti je možné poistiť všetky druhy, typy a značky motorových a prípojných vozidiel.

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • Škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci – vecné škody
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených
 • Ušlý zisk

Poistné sumy

PZP KOMUNÁLNA poisťovne má 2 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami:
GARANT PLUS
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
EUROGARANT PLUS
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 2,1 milióny € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Novým klientom poskytuje poisťovňa zľavu - bonus na poistnom vo výške 60 %. Prvá zavinená škoda sa odpúšťa. Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami.
 • Bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • Zľava za ročný spôsob platby 3 %
 • Obchodno-akvizičná zľava pre nových i kmeňových klientov 5 % až 45 %
 • Produktové zľavy (týkajú sa ZŤP a historických vozidiel) - vo výške max. 20 %.

Asistenčné služby

Asistenčné služby KOMUNÁLNA poisťovňa vyplývajúce z povinného zmluvného poistenia vozidla môže poistený využiť prostredníctvom telefonickej linky 18118 pri probléme na Slovensku alebo +421 2 6353 2236 v prípade ťažkostí v zahraničí.

Predcestovná asistencia

 • turistické informácie
 • cestovné informácie - zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, poplatky na cestách (mýtne)

Administratívno - právna asistencia

 • právne rady v núdzovej situácii
 • informácie o pravidlách cestnej premávky
 • telefonická pomoc v núdzi
 • tlmočenie a preklady
 • regresné konanie - vymáhanie škody

Technická asistencia

 • oprava na mieste alebo odťah do najbližšej opravovne max. 100 km alebo úschova vozidla max. 7 dní x 6,638 €
 • pokračovanie v ceste - ubytovanie na 1 noc max. do 66,3878 € alebo náhradná doprava - taxi do 99,58 € alebo automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
 • krádež vozidla - ubytovanie na 1 noc do 66,3878 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov - automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
 • strata kľúčov od vozidla - otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
 • zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
 • defekt pneumatiky - výmena pneumatiky na mieste do 50 €
 • poskytnutie pôžičky na opravu 500 €
Pri produkte PARTNER a EUROPARTNER je rozsah asistenčných služieb odlišný.

Rozšírené asistenčné služby

Motorista má okrem vyššie opísaných asistenčných služieb v základnej cene PZP možnosť za príplatok si dojednať rozšírené asistenčné služby vo variantoch Špeciál Plus alebo Optimum Plus .

Špeciál Plus

Poistený má nárok pri poruche alebo nehode nárok na služby nad rámec základných asistenčných služieb vyplývajúcich z PZP.
na Slovensku
 • opravu vozidla na mieste – práca opravára do 1 hodiny
 • odtiahnutie, vyslobodenie vozidla do 50 €
 • skladovanie nepojazdného vozidla do 10 dní po 7 €
 • oprava defektu na mieste do 50 €
 • pomoc pri strate kľúčov alebo zabuchnutí do 60 €
 • odťah po zámene paliva do 105 €
 • pri vyčerpaní paliva pomoc do 50 €
 • ubytovanie po dopravnej nehode pri nepojazdnom vozidle na 1 noc do 70 € pre všetky osoby
 • preplatenie cestovných lístkov na vlak II. triedy alebo autobus za účelom prepravy do miesta trvalého bydliska
 • preplatenie taxíku do 100 €
v zahraničí
 • opravu vozidla na mieste – práca opravára do 1 hodiny
 • odtiahnutie, vyslobodenie vozidla do 150 €
 • skladovanie nepojazdného vozidla do 10 dní po 13 €
 • oprava defektu na mieste do 50 €
 • pomoc pri strate kľúčov alebo zabuchnutí do 120 €
 • odťah po zámene paliva do 120 €
 • pri vyčerpaní paliva pomoc do 50 €
 • ubytovanie po dopravnej nehode pri nepojazdnom vozidle alebo pri krádeži vozidla na 2 noci po 70 € pre všetky osoby
 • preplatenie cestovných lístkov na vlak II. triedy alebo autobus za účelom prepravy do miesta trvalého bydliska
 • zabezpečenie letenky v turistickej triede

Optimum Plus

Poistený má nárok pri poruche alebo nehode, ale aj pri krádeži vozidla nárok na služby nad rámec základných asistenčných služieb vyplývajúcich z PZP.
na Slovensku
 • opravu vozidla na mieste – práca opravára do 1 hodiny
 • odtiahnutie do 260 €, vyslobodenie vozidla do 10 €
 • skladovanie nepojazdného vozidla do 10 dní po 7 €
 • oprava defektu na mieste do 50 €
 • pomoc pri strate kľúčov alebo zabuchnutí do 105 €
 • odťah po zámene paliva do 210 €
 • pri vyčerpaní paliva pomoc do 50 €
 • ubytovanie po dopravnej nehode pri nepojazdnom vozidle na 1 noc do 135 € pre všetky osoby
 • preplatenie cestovných lístkov na vlak II. triedy alebo autobus za účelom prepravy do miesta trvalého bydliska
 • preplatenie taxíku do 100 €
 • zabezpečenie náhradného motorového vozidla na 24 hodín
v zahraničí
 • opravu vozidla na mieste – práca opravára do 300 €
 • odtiahnutie do 300 €, vyslobodenie vozidla do 200 €
 • skladovanie nepojazdného vozidla do 10 dní po 13 €
 • oprava defektu na mieste do 50 €
 • pomoc pri strate kľúčov alebo zabuchnutí do 240 €
 • odťah po zámene paliva do 240 €
 • pri vyčerpaní paliva pomoc do 50 €
 • ubytovanie po dopravnej nehode pri nepojazdnom vozidle alebo pri krádeži vozidla na 2 noci po 135 € pre všetky osoby
 • preplatenie cestovných lístkov na vlak II. triedy alebo autobus za účelom prepravy do miesta trvalého bydliska
 • zabezpečenie letenky v turistickej triede
 • zabezpečenie náhradného motorového vozidla na 24 hodín
Ostatné podrobnosti obsahuje dokument rozsah asistenčných služieb.

Pripoistenie sedadiel

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom sa vzťahuje na všetkých členov posádky vozidla v prípade dopravnej nehody, keď poistené vozidlo spôsobí škodu (keď je vinníkom nehody). Poistné krytie vyplýva z verejného prísľubu, poskytnutého poisťovňou nad rámec nárokov z povinného zmluvného poistenia.
 • Smrť následkom úrazu 3 320 €
 • Trvalé následky úrazu 3 320 €
 • Limit 3 320 € platí pre 1 a všetky škody za rok na 1 sedadlo a 1 poisteného
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla obsahujúce písmeno „V“ a „C“ s výnimkou podomácky vyrobených traktorov alebo vlečiek a zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“.

Pripoistenie batožiny vo vozidle

Poistenie batožiny kryje škody spôsobené na batožine všetkých členov posádky motorového vozidla, a to na základe verejného prísľubu.
 • Limit poistného plnenia 500 € pre 1 a všetky škody za rok
 • Poistené riziká: poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti
 • Platné len pre osobné, dodávkové a špeciálne vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg a motorové trojkolky nad 400 kg
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla obsahujúce písmeno „V“ a „C“ s výnimkou podomácky vyrobených traktorov alebo vlečiek a zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“.

Zrušenie PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi:

Výpoveď poistnej zmluvy o PZP

 • ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí doručiť do poisťovne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím;
 • do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne;
 • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi, vtedy výpovedná lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne
 • pri uzavretí poistnej zmluvy na diaľku môže poistník odstúpiť od poistnej zmluvy do 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy bez udania dôvodu.

Nezaplatenie poistného za PZP

Ak poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti, PZP zaniká. Poistné je splatné najneskôr 1. deň poistného obdobia, pričom poistné obdobie je 1 rok. Ak je poistné platené v splátkach – polročných alebo štvrťročných, poistenie zanikne až po uplynutí lehoty 1 mesiac od splatnosti poslednej splátky v danom poistnom období.

Zmena držiteľa motorového vozidla

Pri zmene držiteľa motorového vozidla – prepisom v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze) PZP zaniká. Vtedy je potrebné túto skutočnosť oznámiť poisťovni s priloženým dokladom – kópiou zápisu v osvedčení o evidencii vozidla

Odhlásenie vozidla z evidencie motorových vozidiel

PZP môže zaniknúť odhlásením vozidla z evidencie vozidiel, napr. pri zošrotovanom vozidle alebo pri vrátení značiek od vozidla, ktoré sa používa sezónne, napr. motocykel.

Zmena leasingového nájomcu

Podobne ako pri zmene držiteľa v osvedčení o evidencii, aj pri zmene leasingového nájomcu povinné zmluvné poistenie zaniká a túto skutočnosť je potrebné oznámiť poisťovni.

Povinnosti poisteného v prípade škody

Správny postup poisteného v prípade škody je predpokladom hladkého priebehu vybavenia poistnej udalosti.
 • Bezodkladné oznámenie škody najneskôr do 15 dní od vzniku škody na Slovensku;
 • Oznámenie škody do 30 dní ak došlo ku škode v zahraničí;
 • Zavolajte políciu pri dopravne nehode, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 4 000 €
 • Poskytnite poškodenému informácie potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody – číslo poistky PZP, kontakty, osobné údaje, atď.
 • Volajte asistenčnú službu GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. - v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236. Ak si zvolíte inú službu – odťah a podobne, poisťovňa vám nič nepreplatí.