Mitsui Sumitomo

Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu je prvou japonskou poisťovňou na Slovensku. Špecializuje sa na poistenie dopravy, majetku, zodpovednoti a na risk management. V Japonsku je jednou z najväčších neživotných poisťovní.

Pobočky a kontakty Mitsui Sumitomo

Mitsui Sumitomo Bratislava
Sídlo spoločnosti:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
Štúrova 11
811 02 Bratislava
Tel 1: 02/5020 78 60

Tel 2: 02/5020 78 11

WWW: www.msi-europe.sk

Riešenie poistných udalostí

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Všetky kontakty nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti.