Genertel poisťovňa

Genertel (celým názvom Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu) je prvá čisto internetová poisťovňa na Slovensku. Bola založená v roku 2010 a je súčasťou medzinárodnej skupiny Generali Group, ktorá je v kontinentálnej Európe lídrom na trhu priameho poistenia. Poskytuje retailové produkty, najmä PZP, havarijné poistenie a poistenie domu a domácnosti.

Genertel kontakty a pobočky

Genertel Bratislava

Sídlo spoločnosti

Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava

Infolinka: 0850 555 555

info mail: info@genertel.sk

Infolinka zo zahraničia: +421 2 32 784 201

Hlásenie poistných udalostí: +421 2 32 784 284

Internetové stránky: www.genertel.sk

Genertel – nahlásenie poistnej udalosti

Nahlásiť poistnú udalosť môžete pomocou formuláru na oficiálnych stránkach poisťovne.

Poisťovňu môžete kontaktovať na infolinke 0850 555 555, alebo zo zahraničia na + 421 2 32 78 42 01. V prípade, že máte uzatvorené poistenie s VIP asistenčnými službami, máte k dispozícii non-stop linku + 421 2 32 78 42 84.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?