Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa, a. s. je jedna z najdlhšie pôsobiacich zahraničných poisťovní na Slovensku. Generali poisťovňa vznikla už v roku 1831.  Poisťovňa je jednou z najväčších univerzálnych poisťovní na Slovensku. V roku 2008 bola odkúpená Česká poisťovňa spoločnosťou Generali PPF Holding a došlo tak k fúzií dvoch spoločností.

Pobočky a kontakty poisťovne Generali

Generali Bratislava
Sídlo spoločnosti
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Infolinka: 02/38 11 11 17 – hlásenie škôd

POBOČKAULICA A ČÍSLOTELEFÓNNE ČÍSLO
Generali BratislavaLamačská cesta 3/A02/38 11 11 17
Generali TrnavaStarohájska 9/B033/591 34 04
Generali TrenčínNámestie sv. Anny 3032/741 72 01
Generali NitraMostná ulica 58037/692 23 01
Generali Banská BystricaUl. Janka Kráľa 1048/471 86 24
Generali ŽilinaKomenského 24041/707 27 01
Generali PrešovMetodova 12051/771 35 19
Generali KošiceKomenského 3055/720 79 01

Generali – nahlásenie poistnej udalosti

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti vám poradí váš finančný agent – človek, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti – Hlásiť poistnú udalosť môžete prostredníctvom e-mailu na generali.sk@generali.com, písomne na adresu Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne. Podrobnejšie info sa dozviete na oficiálnych stránkach.

V prípade, že sa potrebujete poradiť o riešení poistnej udalosti, kontaktujte infolinku 02/38 11 11 17, alebo zo zahraničia na +421 2 58 27 66 66.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Produkty Generali

História poisťovne Generali

Dejiny poisťovne Generali na Slovensku

Poisťovňa Assicurazioni Generali Austro-Italiche vznikla v roku 1831 v rakúskom Terste (dnes Taliansko) a už o dva roky, v roku 1833 zriadila 6 zastupiteľstiev na území dnešného Slovenska – Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Jelšava, Kežmarok, Komárno a Prešov, je teda suverénne najstaršou doteraz fungujúcou poisťovňou na Slovensku. V roku 1841 už mala 11 pobočiek, ktoré pribudli v mestách Košice, Levoča, Lučenec, Rimavská Sobota a Slovenské Ďarmoty. V 40-tych rokoch 19. storočia prenikla Generali na západné Slovensko, keď zriadila pobočky v Bratislave, v Nitre a v Trnave.

Generali dojednávala na Slovensku požiarne poistenie a dopravné poistenie, v roku 1834 zaviedla ako druhá v poradí krupobitné poistenie. V roku 1841 vyplatila na škodách z požiarov 9 624 zlatých, v roku 1843 to bolo 9 468 zl. a v roku 1844 zaplatila 8 125 zl. V rokoch 1852 až 1861 zlikvidovala Generali až 3 100 požiarnych škôd a vyplatila poistné plnenie 1 420 000 zl.

Generali bola pravdepodobne prvou poisťovňou na trhu, ktorá v roku 1834 zaviedla životné poistenie. Na Slovensku neexistovali žiadne štatistické údaje o počte narodení a úmrtí, preto Generali musela využívať cudzie úmrtnostné tabuľky – Deparcieux-Duvillard.

Po revolučnom roku 1848 vznikla neistota na trhu, investori váhali so zakladaním nových poisťovní, čo využila Generali na rozširovanie siete svojich pobočiek. Stagnácia trhu trvala až do rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867, potom nastalo oživenie.

V roku 1890 založila Generali dcérsku spoločnosť Magyar jég-és viszontbiztosító intézet (Uhorský krupobitný a zaisťovací ústav) za účelom širšieho a samostatného podnikania v oblasti krupobitného poistenia. V roku 1895 prevzal Uhorský krupobitný a zaisťovací ústav poistný kmeň po skrachovanej krupobitnej poisťovni Meridionale. Vtedy už vykonával popri krupobitnom poistení aj požiarne poistenie.

Generali bola prvou poisťovňou na Slovensku, ktorá v roku 1908 zaviedla k poisteniu požiaru v priemysle šomážne poistenie, dnes nazývané skôr poistenie prerušenia prevádzky.

V roku 1910 vznikla ďalšia dcérska spoločnosť Generali, poisťovňa Minerva, ktorá prevzala kmeň poisťovne Auto, ako po prvej poisťovni, ponúkajúcej poistenie zodpovednosti motorových vozidiel (PZP).

Dejiny poisťovne Generali vo svete

Prístavné mesto Terst v Rakúsku (dnes v Taliansku), sa pre svoju polohu stalo dopravným a obchodným uzlom. Prvé aktivity v námornom poistení začali v polovici 17. storočia. Habsburgský kráľ Karol VI. udelil Terstu štatút slobodného prístavu. Počas Napoleonových útokov zažil Terst ekonomický boom. Dvadsať poisťovní začalo od roku 1825 podnikať práve v námornom poistení.

palac-carciotti-v-terste-prve-sidlo-poistovne-generali

Ausilio Generale di Sicurezza založil Giuseppe Lazzano Morpurgo v novembri 1831. Dostatočný kapitál spoločnosti rozšíril aktivity poisťovne predovšetkým za teritórium prístavu v Terste. Prvá schôdza vlastníkov spoločnosti viedla k zániku Ausilio Generale. O mesiac neskôr sa sformovala Assicurazioni Generali Austro – Italiche s kapitálom 2 milióny florénov (vtedajšie platidlo vo Florencii). Zakladajúci člen Giuseppe Morpurgo sa rozhodol opustiť Terst a presunúť poisťovňu do Benátok.

Medzi prvých zakladateľov patril aj Marco Parento, ktorého korene siahali až do známeho rodu Rothschield, Giovanni Cristoforo Fitter pôvodom z Frankfurtu,  Michele Vucetich, alebo Alessio Paris – zakladateľ konkurenčnej Adriatico Banco v Taliansku.

Aktivity spoločnosti sa najviac zameriavali na poistenie v námorníctve a poistenie proti záplavám. Prvé agentúry boli otvorené v dvadsiatich piatich najväčších mestách  Rakúsko – Uhorska už počas prvých dvoch rokov. Ostatné pobočky založené v roku 1835  sa nachádzali vo východnom Švajčiarsku, Nemecku a v Transylvánií. Administratíva poisťovne Generali sídlila v Terste a v Benátkach.

Rok 1838 priniesol úspech pre poisťovňu Generali, ktorá sa rozšírila na ostrov Korfu, do Bavorska, Ruska, Poľska a Srbska. Ďalšia centrála v Hamburgu viedla firmu veľmi úspešne vďaka Wilhelmovi Lazarusovi. Zaujímavosťou je, ža ako prvý zostavil úmrtnostné tabuľky pre Nemecko. Rozširovanie spoločnosti Generali naprieč celou Európou vytvorilo premyslený systém agentúr. Lukratívne miesta agentúr sa nachádzali v Budapešti, Bukurešti a od roku 1856 i v Belehrade. Podnikateľské aktivity sa rozrástli aj do Bosny a Turecka. Postupne Generali zabrala celú východnú Európu.

Neskôr v 19. storočí zamerala Generali svoju pozornosť na krajiny mimo Európu. Medzi rokmi 1879 a 1882 otvorila spoločnosť nové reprezentatívne pobočky v hlavných prístavných mestách na Blízkom východe. Teritórium firmy sa tiahlo cez Grécko do Bejrútu, Tunisu, Bombaja a Šanghaja až do Hong Kongu. Ostatné filiálky boli založené i na západnom pobreží Ameriky, v San Franciscu a v Chile.

V roku 1877 spestrila spoločnosť Generali svoj sortiment produktov. Začala poisťovať zrkadlové sklo, neskôr  sa zamerala na úrazové poistenie a  krádeže.

V roku 1878, nahradil Marco Besso ako generálny tajomník Masina Leviho, začalo sa obdobie modernizácie a diverzifikácie. Besso prišiel do Generali v roku 1863 ako reprezentant spoločnosti do Ríma, kde úspešne dohodol akvizíciu vatikánskej poisťovne PONTIFICIA. Prevzatím spoločnosti vo veku 35 rokov, Besso začal s aktivitami v životnom poistení a presadzoval politiku investícií do nehnuteľností. Počas jeho obdobia pôsobenia získala spoločnosť Procuratie Vecchio, jeden z renesančných palácov na námestí Piazza San Marco v Benátkach, a postavil impozantné sídlo v Ríme na Piazza Venezia.
sidlo-poistovne-generali-procuratie_vecchie_benatky

Počas tohto obdobia poisťovňa Generali ako hlavná európska poisťovacia skupina zakladala 100%-né dcérske spoločnosti. Maďarská všeobecná sporiteľňa bola založená v roku 1881, nasledovala Rakúska všeobecná úrazová poisťovňa (Unfal) v roku 1882, ktorá dodnes pôsobí pod názvom Erste Allgemeine Generali.

Marco Besso bol vystriedaný vo funkcii generálneho tajomníka svojím bratom Giuseppe Bessom v roku 1885, ktorý viedol poisťovňu do roku 1894. Marco Besso znovu vedie Generali, ale ako prezident od roku 1909, kedy bol uvedený do pozície prezidenta, kde bol až do svojej smrti v roku 1920. Počas rokov 1894 až 1909 pôsobil Marco Besso ako konzultačný riaditeľ. Na pozícii generálneho tajomníka bol v tom čase Edmondo Richetti, ktorý vstúpil do spoločnosti pred desiatimi rokmi ako riaditeľ rakúskej pobočky Unfall.

marco-besso-prezident-generali-od-roku-1909-do-roku-1920Počas týchto rokov si Besso vybudoval veľmi dobré vzťahy s významnou talianskou obchodnou bankou, Banca Commerciale Italiana (COMIT), ktorá existuje dodnes. Necelé dva roky po založení COMIT  v roku 1894 sa stal Besso členom predstavenstva banky, kde zostal až do svojej smrti. Generali a COMIT si tradične vzájomne obsadzujú miesta vo svojich predstavenstvách. Počas tohto obdobia bol slávny spisovateľ Franz Kafka zamestnaný v poisťovni Generali v Prahe ako úradník. Kafka odišiel po deviatich mesiacoch kvôli nervovej chorobe.

Generali a svetová vojna

V roku 1914, v predvečer prvej svetovej vojny, sa Generali tešila zo silného postavenia na poistnom trhu. Výška majetku, ktorý firma počas vojny vlastnila, sa vyšplhal na 12 600 000 korún (13 323 000 lír). Generali trpela viac kvôli politickým tlakom než kvôli financiám. Vláda Francúzska a Anglicka považovala Generali za časť Rakúsko – Uhorska.  Preto boli aktivity spoločnosti značne obmedzené až do roku 1916. Devalvácia talianskej líry spôsobila pokles  príjmov poisťovne až o 17 %.

Zatiaľ čo vojna priniesla nebývalú skazu vo väčšine európskych krajín, v ktorých Generali bola najaktívnejšia, spoločnosť utrpela ďalší z politických tlakov. Po vypuknutí bojov sa dve najdôležitejšie pobočky Generali ocitli v protichodných táboroch bojujúcich národov. Sídlo Benátky sa začalo považovať za talianske, zatiaľ čo Generali v Terste potvrdila svoju lojalitu k Habsburgovcom. Vlády Francúzska a Anglicka považovali Generali za spoločnosť, patriacu do Rakúska-Uhorska, pričom činnosti spoločnosti boli obmedzené v oboch krajinách do roku 1916.

Generali bola sledovaná aj vo Viedni. Sídlo v Terste bolo premiestnené do rakúsko-uhorskej metropoly, kde činnosť poisťovne pokračovala pod dohľadom zastupujúceho výkonného riaditeľa, Emanuela Ehrentheila. Generali, ako väčšina Terstu, bola rozdelená z hľadiska lojality medzi Taliansko a Habsburgovcov. Vzhľadom k tomu, veľa ľudí z personálu Generali je premiestnených do Talianska na front, úrady evidujú mnoho úradníkov Generali na zozname podozrivých talianskych nacionalistov. Vojenské veliteľstvo podozrievalo zo zahraničnej špionáže a vyšetrovalo celé predstavenstvo poisťovne a prehľadali domy jeho členov. V roku 1916 bol dočasne zabavený majetok spoločnosti na základe vyhlášky, aby sa zabránilo úniku zahraničného kapitálu. Napriek všetkému, 31. mája 1918 sa Generali hlásila k poslednému habsburskému cisárovi Karolovi I.
logo-poistovne-generali-od-roku-1918-lev-svateho-marka
Od roku 1918 si spoločnosť Generali osvojila symbol benátskej moci a spravodlivosti, Leva sv. Marka. Po páde Rakúsko – Uhorska nastali  peňažné, právne a ekonomické problémy v poistnom priemysle. V tom istom roku Generali obmedzila uzatváranie nových zmlúv životného poistenia v Československu a Juhoslávii.

Generali počas ekonomickej krízy od roku 1929

I napriek ekonomickej kríze kapitál spoločnosti Genereli rástol. V roku 1929 financie, ktorými poisťovňa disponovala, vzrástli z 13 miliónov lír na 60 miliónov lír v priebehu 10 rokov. Predpísané poistné sa zvýšilo z 1 bilióna lír na 6 biliónov.  V roku 1930 sa firma pýšila 3150 zástupcami v Taliansku a 5 765 zástupcami v iných krajinách. Generali vlastnila nehnuteľnosti v 17 rôznych krajinách. Ich hodnota,  ktorá pokrývala mestský i poľnohospodársky majetok bola ohodnotená na 292 miliónov lír.

prezident_poistovne_generali_morpurgoRozmach nemeckej anti – židovskej politiky a fašizmus mali veľký dopad na poisťovňu Generali. Vtedajší prezident poisťovne Morpurgo, ktorý bol Žid, vstúpil do fašistickej strany. Morpurgo predstavoval spoľahlivého a verného spojenca Mussoliniho ako jeho manažér. V roku 1938 bol Morpurgo nútený opustiť krajinu.

Generali počas druhej svetovej vojny

Nahradil ho Giuseppe Volpi di Misurata ktorý viedol firmu aj po páde fašistickej strany v roku 1943. O dva roky neskôr pôsobenie poisťovne Generali v bývalom Československu ukončil povojnový politický vývoj a znárodnenie súkromných poisťovní.

Kvôli druhej svetovej vojne prišla spoločnosť o 66 židovských zamestnancov. Dvadsiati z nich boli vo vedúcom postavení Generali. Pod vládou Mussoliniho bola centrála z Terstu premiestnená do Ríma. Po skončení vojny sa Generali opäť vrátila do normálnych koľají.

Generali po druhej svetovej vojne

Neskôr začala rozširovať svoje poisťovacie služby hlavne v západnej Európe. Rozdelením Európy železnou oponou trpela aj poisťovňa Generali, kedy boli všetky majetky a poisťovacie aktivity znárodnené jednotlivými štátmi východého bloku. Celková strata ktorú utrpela poisťovňa vo východnej Európe bolo 14 pobočiek aj s nehnuteľným majetkom. Strata predstavovala len jednu desatinu celkovej škody. Najväčšie straty v rámci východnej Európy boli v Líbyi a Etiopii, bývalých talianskych kolóniach.

Svoju pozornosť obrátila Generali na Latinskú Ameriku, kde získala  podstatnú časť argentínskej spoločnosti Providencia.  Od roku 1950 boli všetky poisťovacie aktivity v Grécku, Brazílií, Guatemale, Venezuele, Ekvádore a Kolumbii obnovené.

Nový predseda Mario Tripcovich posilnil pozíciu Generali v Spojených Štátoch odkúpením poisťovacej spoločnosti v Buffale v roku 1950. O šesť rokov neskôr dosahovala Generali prvé miesta medzi rakúskymi a francúzskymi poisťovňami. Za tento úspech vďačila odkúpením francúzskej La Concorde a rakúskej Erste Allgemeine. S príchodom televízora na taliansky trh zaviedla poisťovňa poistenie ochrany proti krádežiam, požiaru a proti zničeniu obrazovky.

Na veľkosti a sile poisťovne sa značne podieľali elitní akcionári. Talianska najväčšia súkromná banka Mediobanka vlastnila 3.5 % podiel. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vznikli dcérske spoločnosti Generali. Známe sú. Generali France, Generali Belgium a Generali Lebensversicherung.

Predpísané poistné za rok 1979 bolo 1.395 bilióna lír. Neskôr sa pokúsila talianska spoločnosť získať Compagnie du Midi, jednu z najväčších francúzskych finančných skupín. Návrh bol však neúspešný. Finančná skupina Midi splynula s najväčším konkurentom vo Francúzsku, poisťovňou AXA. V roku 1980 akcie spoločnosti Mediobanca vzrástli na 5.6 %.

Ďalší významný podiel v akciách mala Euralux, ktorej vedenie patrilo medzi významných členov starého talianskeho rodu Agnelli. Devätdesiate roky sa vyznačovali pestrou expanzívnou politikou v Ázii. Generali rozšírila svoje pobočky v mestách Hong Kong a Singapur. V New Yorku založila Generali spoločnosť s názvom Continental Corporation pokrývajúcu poistenie privátneho majetku, podnikateľov a havarijné poistenie.

Podnikateľské aktivity spoločnosti Generali vo Švajčiarsku začali rásť. V roku 1994 mohla Generali disponovať 56 hlasmi v švajčiarskej poisťovni Fortuna Holding. Viac ako 6 % inkasovaného poistného pochádzalo práve zo švajčiarskeho trhu. Poisťovňa začala spolupracovať so spoločnosťou AXA, kde získala 11 % podiel.

Výška predpísaného poistného v roku 1994 sa vyšplhala na 17.63 miliárd dolárov.