ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa (ČSOB Poisťovňa, a.s.) je univerzálna poisťovňa, ktorá vznikla odkúpením spoločnosti ERGO poisťovňa v roku 1995. Poisťovňa je členom belgickej finančnej skupiny KBC Group, ktorá má významné postavenie v strednej európe.

ČSOB kontakty a pobočky

ČSOB Bratislava
Sídlo spoločnosti
ČSOB Poisťovňa a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303

Všetky kontakty a pobočky nájdete na stránkach poisťovne.

ČSOB – nahlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu. Na infolinke vám poradia ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Hlásenie poistnej udalosti z neživotného poistenia (dom, domácnosť, auto, podnikatelia a firmy)

Tel. 1: 0850 311 312

Tel. 2: 0912 611 612

Tel. 3: 0906 330 330

Mail: infolikvidacia@csob.sk

Hlásenie poistnej udalosti zo životného poistenia

Všetky prípady a dokumenty, nájdete na oficiálnych stránkach

Infolinka poisťovne pre životné poistenie – +421 2 4445 0050

Hlásenie poistnej udalosti z cestovného poistenia

Návody na riešenia v prípade rôznych udalostí na oficiálnych stránkach

Kontakt na asistenčnú službu (24 hodín denne, 365 dní v roku) – +421 2 4445 0050

Ako postupovať pri dopravnej nehode?