...

O poistení vieme všetko

Atradius poisťovňa

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu je poisťovňa, ktorá sa špecializuje na poistenie pohľadávok. Na slovenskom trhu funguje od roku 2005 a poskytuje služby množstvu klientov. Atradius je jednou z najväčších poisťovní pohľadávok na svete.

Atradius kontakty a pobočky

Atradius Bratislava
Sídlo spoločnosti
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rajská 7/I. 7687
811 08 Bratislava
Infolinka: 02 / 3233 6311

Atradius produkty

Poistenie pohľadávok Atradius

Atradius – riešenie poistných udalostí

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. V prípade poistenia pohľadávok a iných zložitých odvetví poistenia to platí dvojnásobne. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu na čísle +421 2 323 363 11, alebo na e-mailovej adrese info.sk@atradius.com.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...