Zaniknuté poisťovne

Na Slovensku pôsobilo po roku 1989 množstvo poisťovní, ktoré postupne zanikli. Niektoré zbankrotovali, niektoré boli zlúčené s inými a iné boli kúpené zahraničnými poisťovňami a následne premenované. Nasledujúci prehľad popisuje, ktoré poisťovne prebrali zodpovednosť za klientov zaniknutých inštitúcií.

Česká podnikateľská poisťovňa

Česká poisťovňa Slovensko

CREDIT SUISSE Life & Pensions 

Dopravná poisťovňa

Drukos

Hasičská poisťovňa

Kontinuita

Otčina

OTP Garancia 

Poisťovňa Tatra

R + V poisťovňa

Slovenská poisťovňa

Univerzálna banková poisťovňa

Všeobecná ľudová poisťovňa

Vzájomná životná poisťovňa Sympatia

Winterthur 

Zurich