...

O poistení vieme všetko

NN poisťovňa

NN Životná poisťovňa je poisťovňa s dlhou tradíciou, pričom na Slovensku pôsobí od roku 1996, pôvodne pod názvom ING. Poisťovňa ING bola životná poisťovňa, čiže portfólio produktov má obmedzené na životné poistenie.

Pobočky a kontakty

NN Bratislava
Sídlo spoločnosti
NN Životná poisťovňa, a.s.
Trnavská cesta 50/B
821 02 Bratislava
Infolinka: 0850 111 464

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ

email: hlasenie_pu@nn.sk

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

email: klient@nn.sk

SŤAŽNOSTI

email: staznosti@nn.sk

POBOČKA ULICA A ČÍSLO TEL. ČÍSLO
NN Bratislava Jesenského 4/C 0918 464 051
NN Nitra Sládkovičova 1 0918 464 602
NN Trenčín Kniežaťa Pribinu 14 0918 464 902
NN Banská Bystrica Dolná 6 0918 464 702
NN Žilina Hlinkovo nám. 1 0918 464 402
NN Poprad Levočská 4892/10A 0918 464 802
NN Prešov Levočská 4 0918 464 502
NN Košice Trieda SNP 37 0918 464 302

NN – riešenie poistných udalostí

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti – Presné návody na riešenie poistných udalostí nájdete na oficiálnych stránkach poisťovne. Okrem kontaktov, návodov a dokumentov si pozrite aj najčastejšie otázky v súvislosti s riešením poistných udalostí.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...