Prihlasujem nové vozidlo (2. časť) Koľko ma to bude stáť?

Kúpa auta nie je lacná záležitosť a ďalšie financie budete potrebovať aj pri zaevidovaní nového vozidla na dopravnom inšpektoráte. Zistili sme pre vás, akú sumu si musíte pripraviť a kto je oslobodený od správnych poplatkov.

Koľko budete platiť?

Prihlásenie vozidla do evidencie vás bude stáť 66 €. K tomu si však pripočítajte najväčšiu položku, a to registračnú daň. Vypočítate ju tak, že vynásobíte sumu pridelenú k VÝKONU MOTORA a VEKOVÝ KOEFICIENT auta podľa tabuľky 1 a 2 tu. Najnižšia hodnota registračnej dane je 33 €, a to aj vtedy, ak vám podľa tabuliek vychádza suma pod touto hranicou.

Za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky zo zliatiny ľahkých kovov zaplatíte 16,50 €. Suma 182 € platí pre tých, ktorí chcú mať špeciálnu plastovú tabuľku vyžarujúcu svetlo pri zapnutom osvetlení auta. Ak túžite po vami zvolenom evidenčnom čísle, budete si musieť siahnuť do vrecka hlbšie. Tabuľku s týmto číslom vám vydajú za 165,50 €. Pozor! Spomínané sumy platia vždy pre 1 kus tabuľky.

Na dopravnom inšpektoráte môžete požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. V  rukách ju budete mať do dvoch pracovných dní za službu zaplatíte 30 €.

Za doručenie osvedčenia o evidencii časť I na vašu adresu zaplatíte 6 € za každý doklad.

Osobitné prípady

Poplatok za zápis do evidencie neplatí majiteľ vozidla, ktorý získal na kúpu auta príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.

Osobitný sadzobník registračnej dane sa vzťahuje na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ZŤP/S). Platí to však len v prípade, že tejto osobe nebol na kúpu vozidla poskytnutý príspevok podľa vyššie spomínaného zákona. Poplatok sa v takejto situácii odvodzuje iba z najväčšieho výkonu motora podľa tabuľky č. 3 na stránke Ministerstva vnútra SR. Podľa rovnakého pravidla sa registračná daň vypočítava aj pre motorové vozidlo, ktoré je upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.

Akým spôsobom môžete platiť?

Správne poplatky je možné uhradiť:

  • v hotovosti,
  • kolkami,
  • platobnou kartou,
  • poštovým poukazom,
  • platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS),
  • prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Ak ste sa rozhodli pre jednu z prvých dvoch možností, teda pre kolky alebo hotovosť, môžete takto zaplatiť poplatky až do výšky 300 € za jednotlivý úkon. Pri platbe viacerých evidenčných úkonov sa sumy nespočítavajú, teda každý z týchto poplatkov môže mať hodnotu až 300 €.

Nezabudnite

Každé vozidlo, ktoré jazdí na slovenských cestách, musí byť poistené pre prípad škôd spôsobených jeho prevádzkou. Uzatvoriť PZP si musíte ešte pred návštevou inšpektorátu. Bez potvrdenia o jeho zaplatení totiž nemôžete zapísať auto do evidencie ani vykonať žiaden iný úkon.

Uzatvoriť si PZP môžete pomocou kalkulačky na našej stránke, ktorá pre vás porovná údaje, a vy si tak vyberiete tú najvýhodnejšiu ponuku. Navyše pri online platbe a platbe prevodom je vaše PZP okamžite aktívne a všetky potrebné dokumenty si môžete vytlačiť priamo zo stránky. Všetko tak vybavíte jednoducho a ľahko – z pohodlia domova.

Koľko teda zaplatíte dohromady?

• 66 € za prihlásenie vozidla do evidencie,
• 33 € a viac za registračnú daň,
• 30 € za urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I.,
• 6 € za doručenie osvedčenia o evidencii na adresu,
• 16,50 € za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky.

Patrícia Papcunová, autor článku
Patrícia Papcunová

Autorka je študentka žurnalistiky a nádejná novinárka.

Zobraziť články >