Prihlasujem nové vozidlo (1. časť) Kde, dokedy a čo k tomu?

Stali ste sa majiteľom nového auta a od brázdenia slovenských a zahraničných ciest vás delí len jedna maličkosť – prihlásenie vozidla do evidencie. Pre byrokraciou neostrieľaných šoférov je tento jednoduchý úkon, obrazne povedané, španielskou dedinou. Preto sme pre vás zostavili najdôležitejšie otázky a odpovede k tejto téme. 

Dokedy musíte vozidlo prihlásiť?

Odo dňa, keď sa nové auto stalo oficiálne členom vašej rodiny, máte 15 dní na jeho zapísanie do evidencie. Vozidlo vždy prihlasuje jeho držiteľ, ktorým je spravidla vlastník. Rozdiel medzi majiteľom a držiteľom sa dá jednoducho vysvetliť na príklade lízingovej zmluvy: auto kúpil jeho držiteľ, ale až do vyplatenia celej sumy je vlastníkom lízingová spoločnosť. Viac sa o držiteľovi dočítate v našom lexikóne.
Pri evidovaní vozidla nahlasujete meno osoby, ktorá má byť zapísaná v osvedčení o evidencii ako jeho držiteľ. Uviezť môžete iba jedno meno.

Kde môžete vozidlo evidovať?

Vozidlo prihlasujete na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Adresy všetkých inšpektorátov sú prístupné na stránke Ministerstva vnútra SR a sú prehľadne rozdelené podľa krajov.
Ak je držiteľom auta právnická osoba, teda firma, prihlasuje ho oprávnená osoba v mieste sídla spoločnosti alebo adresy jej prevádzkarne. A ak bude auto využívať konkrétna organizačná zložka podniku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, vozidlo je potrebné zaevidovať v mieste sídla danej organizačnej zložky.

Aké dokumenty potrebujete?

Zabudnuté papiere sú najčastejším dôvodom, prečo musíte rad na okresnom inšpektoráte vystáť na viackrát. Bez kompletnej dokumentácie vám vozidlo neprihlásia a potrebné papiere nie je možné „priniesť neskôr“. Preto si vopred skontrolujte, či ich máte so sebou všetky.

Veľmi dôležitým dokladom je potvrdenie o zaplatení Povinného zmluvného poistenia. Bez neho na inšpektoráte nevykonáte zápis vozidla do evidencie ani žiadnu inú zmenu.

PZP môžete uzatvoriť osobne a stratiť tak drahocenný čas alebo cez internet z pohodlia vášho domova pomocou našej kalkulačky. Tá pre vás porovná viacero ponúk a vy si tak môžete vybrať tú najvýhodnejšiu. Okrem toho pri zaplatení poplatkov bankovým prevodom alebo online je vaše PZP aktívne okamžite. Pred zápisom vozidla do evidencie už navyše nemusíte nikam chodiť, dokumenty k PZP si vytlačíte priamo z našej stránky.

Pri zápise do evidencie vozidiel si nezabudnite:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (stiahnuť si ju môžete tu),
  • osvedčenie o evidencii časť II,
  • faktúru alebo leasingovú zmluvu,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie s úradne overeným podpisom držiteľa vozidla, v prípade že zapisujete cudzie vozidlo (zastupujete držiteľa vozidla),
  • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, ak ste (ako držiteľ vozidla) podnikateľ
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), ak ide o zápis vozidla, ktoré má prevádzkovať právnická osoba,
  • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
  • správny poplatok.

Pri prihlasovaní vozidla s udeleným typovým schválením ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite). Tento dokument na inšpektorát priniesť nemusíte, ak ho vopred zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby.

Ako rýchlo vybavíte prihlásenie?

Sklameme vás, rýchlo to nebude. Podľa skúseností majiteľov áut, bývajú na inšpektoráte už pred začiatkom oficiálnych stránkových hodín dlhé rady. Vo veľkých mestách to platí dvojnásobne. Preto vám radíme pripraviť si na úkon dostatočný čas (teda aj niekoľko hodín) a prísť na miesto skôr.

V pokračovaní článku sa dozviete všetko o finančných záležitostiach pri zápise vozidla do evidencie.

Autor: Patrícia Papcunová

Patrícia Papcunová, autor článku
Patrícia Papcunová

Autorka je študentka žurnalistiky a nádejná novinárka.

Zobraziť články >