...

O poistení vieme všetko

Vlámanie do vozidla, vandalský čin na mojom vozidle alebo odcudzenie celého vozidla

  1. Privolajte dopravnú políciu ☎ 158 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
  2. V prípade, že máte škodu na vozidle a máte dojednané havarijné poistenie, pričom žiadna škoda tretej osobe nevznikla, budete si uplatňovať nárok zo svojho havarijného poistenia. V takom prípade máte nárok na plnenie z poisťovne vo výške obvyklej ceny práce za opravu, a tiež cenu nových náhradných dielov. Toto platí pri škode, pri ktorej cena opravy neprevýši trhovú cenu vozidla v okamihu poistnej udalosti – parciálna škoda. V prípade odcudzenia celého vozidla hovoríme o totálnej škode. Vtedy vám poisťovňa vyplatí trhovú (časovú, obecnú) cenu vozidla, zníženú o dohodnutú spoluúčasť

Krádež celého vozidla

Podľa policajných štatistík je polovica ukradnutých áut na objednávku majiteľa, čo neplatí len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, napr. v Nemecku. Poisťovne venujú veľkú pozornosť a používajú špeciálne postupy pri vyšetrovaní tohto typu poistnej udalosti. Vzhľadom k týmto skutočnostiam majte pochopenie pre trochu dlhšie vybavovanie poisťovne a snažte sa bezodkladne splniť všetky pokyny likvidátora. Poisťovňa neraz spolupracuje s Interpolom, detektívnymi kanceláriami, a samozrejme, s políciou. V žiadnom prípade si nikdy nenechávajte vo vozidle cenné veci, ale najmä doklady od vozidla – technický preukaz, ani náhradné kľúče. Uľahčili by ste tým zlodejovi jeho prácu. Ak po krádeži vozidla nie ste schopný(á) predložiť poisťovni technický preukaz a všetky kľúče od vozidla, poisťovňa má právo vám krátiť poistné plnenie najmenej o 20%.

Kam nahlásiť škodu?

Poisťovňa Asistenčná služba Telefón
Allianz – Slovenská poisťovňa Mondial Assistance +421 2 52333112
AXA pojišťovna AXA ASSISTANCE +421 2 2929 2929
ČSOB poisťovňa AWP Solutions +421 2 4445 0050
Generali Slovensko poisťovňa EUROPE ASSISTANCE 0800 121 122 zo SR
+421 2 5857 2266 zo zahraničia
Genertel (odštepný závod Generali) EUROPE ASSISTANCE 0800 121 122 zo SR
+421 2 5857 2266 zo zahraničia
Groupama poisťovňa Autoklub Slovakia Assistance +421 2 2085 4504
KOMUNÁLNA poisťovňa Global Assistance Slovakia 18 118 zo SR
+421 2 6353 2236 zo zahraničia
KOOPERATIVA poisťovňa Global Assistance Slovakia 18 118 zo SR
+421 2 6353 2236 zo zahraničia
Colonnade Insurance Mondial Assistance +421 2 4445 3097
Union poisťovňa EuroCross Assistance 0850 111211 zo SR
+421 2 20811811
UNIQA poisťovňa UNIQA ASSISTANCE +421 2 5825 2188
Wüstenrot poisťovňa Autoklub Slovakia Assistance +421 2 5788 9777
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...