1 2

Poistenie storna

Cena lístka / služby

Slúži na úhradu nákladov súvisiacich so zrušením zájazdu, zarezervovaného ubytovania či cestovného lístka.

Uveďte cenu zájazdu, prípadne cestovného lístka. V prípade viacerých poistených osôb na jednej poistnej zmluve, uveďte súčet cien zájazdu, resp. cestovných lístkov pre všetky poistené osoby. Je potrebné uviesť aj dátum, kedy ste zaplatili za poisťovanú službu, bez ktorého nebude možné vytvoriť cenovú ponuku v niektorých poisťovniach.

Termín cesty

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Počet poisťovaných osôb

Celkový počet cestujúcich osôb – dospelých a detí

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...