Starobné dôchodkové sporenie – II. pilier

Zavolajte do Sociálnej poisťovne na infolinku č. 0800 123 123 a opýtajte sa, či ste v 2. dôchodkovom pilieri. Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne postupujte takto:

  1. Ak zatiaľ nie ste v 2. pilieri a máte vek do 40 rokov, vyplňte prihlášku do 2. dôchodkového piliera.
  2. Ak v 2. pilieri nie ste a už máte viac ako 40 rokov, podľa súčasného zákona do 2. piliera vstúpiť nemôžete. Sporiť na dôchodok si môžete iným spôsobom. Kontaktujte nás.