Starobné dôchodkové sporenie – II. pilier

Zavolajte do Sociálnej poisťovne na infolinku č. 0800 123 123 a opýtajte sa, či ste v 2. dôchodkovom pilieri. Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne postupujte takto:

  1. Ak zatiaľ nie ste v 2. pilieri a máte vek do 35 rokov, vyplňte prihlášku do 2. dôchodkového piliera.
  2. Ak v 2. pilieri nie ste a už máte viac ako 35 rokov, podľa súčasného zákona do 2. piliera vstúpiť nemôžete. Sporiť na dôchodok si môžete iným spôsobom. Kontaktujte nás.
  3. Ak v 2 pilieri už ste, choďte do pobočky Sociálnej poisťovne a pri okienku požiadajte o vydanie akceptačného listu kvôli zmene DSS. Potrebujete k tomu len občiansky preukaz, trvá to asi 5 minút a raz za rok je to bezplatné. Potom vyplňte prihlášku do 2. piliera, my vám pošleme zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení na podpis, ku ktorej priložíte originál akceptačného listu.