Agent Viera Beláková
1 2 3 4 5

Údaje o ceste

Kam cestujem

Vyberte krajinu alebo zónu, do ktorej cestujete.

- V zóne Európa sa v závislosti od poisťovne nachádzajú aj niektoré stredomorské krajiny. Ak cestujete do krajiny stredomoria (napr. Egypt), odporúčame zvoliť konkrétnu krajinu, aby sme vedeli presnejšie určiť výslednú cenu.

- Poistenie do konkrétnej krajiny automaticky platí aj vo všetkých krajínách, ktoré patria do rovnakej zóny ako cieľová destinácia (napr. poistenie do Nemecka platí aj pre celú Európu).

- V prípade, že potrebujete poistenie do viacerých krajín súčasne, zvoľte poistenie do zóny (napr. sa chystáte navštíviť viacero európskych krajín, zvoľte zónu Európa, pre cestu po Severnej Amerike zvoľte zónu Svet).

 

Typ poistenia

Jednorázová cesta
Uzatvára sa na jednorázovú cestu s maximálnym trvaním zvyčajne 90 dní. Niektoré poisťovne umožňujú aj jednorázové cesty s dlhším trvaním. Vhodné ak idete na dovolenku či jednorázovú pracovnú cestu.

Celoročné poistenie
uzatvára sa v prípade, ak plánujete celoročný pobyt v zahraničí (študijný pobyt, pracovný pobyt,..) resp. sa plánujete počas roka viackrát vracať do zvolenej destinácie (opakované služobné cesty,..).

Termín cesty

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Účel cesty

Turistika je oddychová alebo poznávacia cesta alebo pobyt v zahraničí. Turistikou nie je pracovná cesta zamestnanca alebo podnikateľa za účelom zárobkovej činnosti.

Pracovná cesta je služobná cesta zamestnanca za účelom plnenia pracovných úloh alebo podnikateľa, spojená s jeho zárobkovou činnosťou.

Študijná cesta je pobyt v zahraničí s účelom štúdia. Študijná cesta nezahŕňa pracovnú činnosť.

Pripoistiť športové aktivity

Level pripoistenia športovej činnosti

Zvoľte, či máte záujem o pripoistenie športovej činnost. Ak áno, vyberte zo zoznamu 1 alebo viac športov, ktoré plánujete vykonávať, aby sme mohli presnejšie určiť výslednú sadzbu. Zoznam môžete nechať aj prázdny, v tom prípade vyberieme predvolenú úroveň pripoistenia, ktorá je dostatočná na pokrytie bežných športových činností. Všetky poisťované osoby musia mať rovnakú úroveň pripoistenia. Ak chcete pripoistiť len niektoré osoby, je potrebné tieto poistiť osobitne.

V prípade, že nezvolíte pripoistenie športovej činnosti, v závislosti od poisťovne budete mať bez ohľadu na to zvyčajne pripoistený základy balík športových činností.

Počet poisťovaných osôb

Celkový počet cestujúcich osôb – dospelých a detí

1. osoba
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.