CMR formulár


Vozidlo č.1


Zodpovednoť za škodu (typ) Požadovaná poistná suma (EUR)

Parkovanie vozidiel s nákladom

Druh prepravovaného tovaru

Zmluvní partneri

Údaje o motorových vozidlách/jazdných súpravách

Škodový priebeh

Iné

Kontaktné údaje