Dotazník k poisteniu zodpovednosti za škodu informatikov

Informácie o žiadateľovi

Detaily o partneroch, spoločníkoch, konateľoch alebo riaditeľoch

Informácie o činnosti a príjmoch

Rozdelenie príjmov/obratu Vašej spoločnosti podľa nasledovných teritórií:

Interná kontrola

Súčasné poistenie

Škody a ďalšie okolnosti

Alternatívy poistenia

Prosím rozdeľte obrat spoločnosti podľa jednotlivých kategórií percentuálne hrubé tržby podľa posledného finannčného roku

Prosím rozdeľte príjmy spoločnosti podľa jednotlivých sektorov:

Prosím uveďte Vašich 5 najväčších kontraktov za posledné 3 roky:

1. kontrakt

Klient 1
Služby
Trvanie
Hodnota kontraktu
Príjem spoločnosti
Krajina

2. kontrakt

Klient 2
Služby
Trvanie
Hodnota kontraktu
Príjem spoločnosti
Krajina

3. kontrakt

Klient 3
Služby
Trvanie
Hodnota kontraktu
Príjem spoločnosti
Krajina

4. kontrakt

Klient 4
Služby
Trvanie
Hodnota kontraktu
Príjem spoločnosti
Krajina

5. kontrakt

Klient 5
Služby
Trvanie
Hodnota kontraktu
Príjem spoločnosti
Krajina

Kontaktné údaje