1 2

Poistenie storna

Cena lístka / služby

Slúži na úhradu nákladov súvisiacich so zrušením zájazdu, zarezervovaného ubytovania či cestovného lístka.

Uveďte cenu zájazdu, prípadne cestovného lístka. V prípade viacerých poistených osôb na jednej poistnej zmluve, uveďte súčet cien zájazdu, resp. cestovných lístkov pre všetky poistené osoby. Je potrebné uviesť aj dátum, kedy ste zaplatili za poisťovanú službu, bez ktorého nebude možné vytvoriť cenovú ponuku v niektorých poisťovniach.

Termín cesty

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Počet poisťovaných osôb

Celkový počet cestujúcich osôb – dospelých a detí

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.