Home

Nachádzate sa tu

Poistenie CMR


Poraďte sa o poistení CMR

0948 117707 

Vyplniť dotazník CMR
 

Dotazník pre CMR poistenie

 • Potrebujete poistenie zodpovednosti cestného dopravcu? Z dohovoru CMR vyplýva povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti pri medzinárodnej preprave (dopravca ručí za tovar do hodnoty 8,33 SDR za kilogram nákladu). Pri vnútroštátnej preprave ručí dopravca do celej hodnoty tovaru (podľa obchodného zákonníku)
 • Vyplňte formulár pre poistenie CMR vyššie Dotazník je východiskom pre výpočet poistenia.
 • Odošlite nám formulár. Spolupracujeme skoro so všetkými poisťovňami na trhu, pričom CMR poistenie robí len niekoľko. Všetky sú našimi partnermi a budeme s nimi diskutovať vaše poistenie
 • Ponuky predložíme do 2 pracovných dní a poradíme Vám pri výbere poistenia.  Sme odborníci na dopravné a prepravné riziká. Poskytneme vám profesionálne poradenstvo pri výbere poistenia.
 

Tiež si môžete stiahnuť dotazník v textovom formáte (.doc): Dotazník pre CMR poistenie>>

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave
chráni dopravcu pred škodami, ktoré spôsobí na cudzom prepravovanom
náklade. Charakter zodpovednosti, ako aj poistenia sa odlišuje podľa toho, či ide
vnútroštátnu, alebo medzinárodnú prepravu.

Zodpovednosť cestného dopravcu v medzinárodnej preprave

Nákladné vozidláZ medzinárodného dohovoru CMR vyplýva zodpovednosť dopravcu (výlučne
cestného) za prepravovaný tovar. Zodpovednosť je napevno definovaná ako 8,33
SDR (asi 9,53 EUR) za kilogram nákladu.
Dopravca musí v prípade straty, poškodenia, alebo nedodržania dodacej lehoty
uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu danú sumu. Dopravca teda neručí
za náklad v jeho plnej hodnote. Takéto škody sú kryté povinným poistením.
Škody, ktoré sú poistením kryté:

 • Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky
 • Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky
 • Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

V prípade záujmu o CMR poistenie zodpovednosti dopravcu prosím vyplňte
hore uvedený dotazník
 a zašlite ho na adresu dopravne@poistenie.sk

Zodpovednosť cestného prepravcu vo vnútroštátnej preprave

List CMRPri vnútroštátnej preprave je zodpovedosť definovaná v Obchodnom zákonníku,
v § 624. Dopravca zodpovedá za prepravovaný cudzí tovar v plnej výške.
Znamená to, že ak dôjde k:

 • strate, alebo zničeniu nákladu, musí dopravca uhradiť majiteľovi škodu vo výške hodnoty tovaru, ktorý mal pri preberaní.
 • poškodeniu, alebo znehodnoteniu zásielky, musí dopravca uhradiť rozdiel medzi hodnotou nákladu pri jeho preberaní a aktuálnou hodnotou.

Pri vnútroštátnej preprave síce poistenie nie je povinné, avšak z dôvodu
vysokého rizika je takmer nevyhnutné. Poistenie vnútroštátnej dopravy kryje
rovnaké škody ako poistenie medzinárodnej dopravy:

 • Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky
 • Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky
 • Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

V prípade záujmu o poistenie zodpovednosti dopravcu prosím vyplňte hore
uvedený dotazník
 a zašlite ho na adresu dopravne@poistenie.sk

Zodpovednosť cestného dopravcu pri kabotáži

Pri kabotáži sa uzatvára poistenie zodpovednosti s osobitnými podmienkami.
V mnohých krajinách Európskej únie je takéto poistenie povinné, pričom sa
poisťuje na vyššie poistné sumy.

V prípade záujmu o poistenie zodpovednosti dopravcu prosím vyplňte hore
uvedený dotazník
 a zašlite ho na adresu dopravne@poistenie.sk