Home

Nachádzate sa tu

Hospitalizácia v nemocnici následkom úrazu alebo choroby

V prípade, že ste boli hospitalizovaný(á) a máte toto riziko poistené vo svojej poistnej zmluve, dobre si preštudujte alebo dajte si od svojho agenta vysvetliť svoje povinnosti, vyplývajúce z poistnej zmluvy a bez zbytočného odkladu pošlite do poisťovne:

- vyplnený formulár potvrdenia pobytu v nemocnici
- prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára)
- potvrdenie o vašom čistom príjme za posledné zdaňovacie obdobie v prípade, že máte dojednané denné odškodné na vyššiu sumu, pri ktorej sa toto potvrdenie vyžaduje
- ostatné dokumenty podľa pokynov poisťovne.

Riaďte sa pokynmi poisťovne.