...

O poistení vieme všetko

Hospitalizácia v nemocnici následkom úrazu alebo choroby

V prípade, že ste boli hospitalizovaný(á) a máte toto riziko poistené vo svojej poistnej zmluve, dobre si preštudujte alebo dajte si od svojho agenta vysvetliť svoje povinnosti, vyplývajúce z poistnej zmluvy a bez zbytočného odkladu pošlite do poisťovne:

  • vyplnený formulár potvrdenia pobytu v nemocnici
  • prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára)
  • potvrdenie o vašom čistom príjme za posledné zdaňovacie obdobie v prípade, že máte dojednané denné odškodné na vyššiu sumu, pri ktorej sa toto potvrdenie vyžaduje
  • ostatné dokumenty podľa pokynov poisťovne.

Riaďte sa pokynmi poisťovne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...