Hospitalizácia v nemocnici následkom úrazu alebo choroby

V prípade, že ste boli hospitalizovaný(á) a máte toto riziko poistené vo svojej poistnej zmluve, dobre si preštudujte alebo dajte si od svojho agenta vysvetliť svoje povinnosti, vyplývajúce z poistnej zmluvy a bez zbytočného odkladu pošlite do poisťovne:

  • vyplnený formulár potvrdenia pobytu v nemocnici
  • prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára)
  • potvrdenie o vašom čistom príjme za posledné zdaňovacie obdobie v prípade, že máte dojednané denné odškodné na vyššiu sumu, pri ktorej sa toto potvrdenie vyžaduje
  • ostatné dokumenty podľa pokynov poisťovne.

Riaďte sa pokynmi poisťovne.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.