Home

Nachádzate sa tu

Na vysokohorskom pochode ma zachránila horská služba

Poistnou udalosťou je vznik tiesňovej situácie, za ktorú sa považuje zablúdenie, uviaznutie v ťažkom teréne, zranenie alebo úraz s neschopnosťou ďalšej chôdze, únava, zosun alebo zrútenie lavíny, zosuv pôdy, zrútenie skál, zemín alebo smrť. V prípade, ak pôjde o zásah Horskej služby na vyznačenej zjazdovke, čiže lyžiar či snoubordista nemieni opúšťať vyznačené terény, nemusí sa osobitne poisťovať. Týka sa to občanov SR aj cudzincov. V tomto prípade je záchrana občana SR bezplatná alebo hradená z verejného zdravotného poistenia.

K likvidácii poistnej udalosti poisťovni predložte

a) hlásenie poistnej udalosti,

b) originály účtov potvrdzujúce úhradu nákladov, resp. faktúru na úhradu nákladov,

c) doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s úkonmi Horskej služby,

d) fotokópiu poistnej zmluvy,

e) na vyžiadanie poisťovne ďalšie doklady.