...

O poistení vieme všetko

Na vysokohorskom pochode ma zachránila horská služba

Poistnou udalosťou je vznik tiesňovej situácie, za ktorú sa považuje zablúdenie, uviaznutie v ťažkom teréne, zranenie alebo úraz s neschopnosťou ďalšej chôdze, únava, zosun alebo zrútenie lavíny, zosuv pôdy, zrútenie skál, zemín alebo smrť. V prípade, ak pôjde o zásah Horskej služby na vyznačenej zjazdovke, čiže lyžiar či snoubordista nemieni opúšťať vyznačené terény, nemusí sa osobitne poisťovať. Týka sa to občanov SR aj cudzincov. V tomto prípade je záchrana občana SR bezplatná alebo hradená z verejného zdravotného poistenia.
K likvidácii poistnej udalosti poisťovni predložte

  • hlásenie poistnej udalosti,
  • originály účtov potvrdzujúce úhradu nákladov, resp. faktúru na úhradu nákladov,
  • doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s úkonmi Horskej služby,
  • fotokópiu poistnej zmluvy,
  • na vyžiadanie poisťovne ďalšie doklady
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...