Poistenie detí
Zadajte dôvod návštevy stránky:
Načítava sa...
Poistenie detí

Poistenie detí

Finančné zabezpečenie detí na štart do života spočíva v poistení rodičov, živiteľov rodiny. Rodič platí poistné, aby vytvoril finančnú rezervu na štart do života svojho dieťaťa. Poistná suma bude vyplatená v prípade, že sa rodič dožije konca poistenia, ale aj v prípade, že sa nedožije. V prípade, že rodič utrpí úraz alebo chorobu s následkom plného invalidného dôchodku, poisťovňa oslobodí rodiča (poistníka) od platenia poistného, pričom všetky nároky dieťaťa zostanú zachované. Poistený môže vytvorenú finančnú rezervu použiť na financovanie štúdií, vystrojenie svadby, kúpu bytu a zariadenia domácnosti, kúpu motorového vozidla a podobne.
Plánujete riešiť finančné zabezpečenie detí na štart do života?
Ozveme sa vám čím skôr

Poistenie študijných nákladov

Presadiť sa v dnešnom svete si vyžaduje čoraz vyššie vzdelanie. Vynakladať peniaze na vzdelanie svojich detí je najlepšia investícia na svete. Čím vyššie vzdelanie, tým viac peňazí je potrebné vynaložiť na školné a životné náklady počas štúdií. Poistenie študijných nákladov pomôže financovať podstatnú časť nákladov na štúdium, pričom výplatu poistnej sumy je možné načasovať na začiatok stredoškolského alebo vysokoľkolského štúdia a plnenie je možné vyplatiť jednorazovo alebo formou splátok.

Poistenie vena

Poistenie vena je smerované k svadbe, pričom dôvodom práva na výplatu poistného plnenia je sobáš poisteného. Keď k sobášu nedôjde do 25 rokov veku, poistenie končí a poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu.

Úrazové poistenie detí a študentov

Deti a študentov je možné poistiť pre prípad trvalých následkov úrazu, bolestného formou denného odškodného alebo vyplateného jednorazovo, hospitalizácie následkom úrazu. Poistné je u detí väčšinou lacnejšie ako u dospelých, a to aj v prípade vykonávania rizikových športov - tanec, lyžovanie, futbal, atď.