Poistenie právnej ochrany
Načítava sa...

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany rodiny chráni všetkých členov domácnosti - rodičov aj deti, formou právnej pomoci v prípade nepredvídaných problémov.
Chcete mať dobrého a lacného rodinného právnika vždy po ruke? Právna pomoc pri kontrole zmlúv, riešení sporov alebo pri dopravnej nehode na základe poistenia!
Poraďte sa s nami

Čo obsahuje poistné krytie pri poistení právnej ochrany rodiny a bývania?

  1. Náhrada škody - právna pomoc smeruje k nahradeniu škody na majetku alebo škodu na zdraví, ktorá bola spôsobená v súkromnom živote, napr. poškodenie veci, výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, atď.
  2. Trestné a priestupkové právo - poisťovňa zastupuje klienta v prípade, ak je obvinený z trestného činu z nedbanlivosti - cyklista obvinený zo zavinenia dopravnej nehody.
  3. Poistné právo - klient má problémy s poisťovňami, s ktorými má dojednané poistné zmluvy - neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti.
  4. Zmluvné právo - poisťovňa zastupuje klienta pri problémoch so zmluvami, týkajúcimi sa súkromného života v rámci ochrany spotrebiteľa - oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis.
  5. Vlastnícke, susedské a nájomné právo - poisťovňa zastupuje klienta v prípade problémov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti - napríklad posunutie hraníc pozemku, neoprávnené užívanie nehnuteľnosti, obťažovanie hlukom, pachom a odpadom, neoprávnené zvýšenie nájmu, zrušenie nájmu, neoprávnené účtovanie nedoplatkov, atď.