Poistenie športovcov
Zadajte dôvod návštevy stránky:
Načítava sa...
Poistenie športovcov

Poistenie športovcov

Poisťovne rozdeľujú športovcov z hľadiska miery rizika do viacerých kategórií.
  1. Rekreačný športovec vykonáva šport len ako záľubu, nie je registrovaný v žiadnom športovom klube a nezúčastňuje sa žiadnych oficiálnych súťaží alebo pretekov. Rekreačný športovec je ktokoľvek, kto si ide po práci zabehnúť do lesa, zahrať si občas tenis alebo futbal. Poistený v tejto kategórii nedostáva obyčajne žiadne prirážky za úrazové poistenie.
  2. Aktívny (amatérsky) športovec vykonáva šport (napr. futbal, či hokej) v rámci športového klubu alebo zväzu, ktorých hlavnou náplňou činnosti je organizovanie športovej činnosti, je riadne registrovaný a zúčastňuje sa súťaží a pretekov, ale nie je to jeho zamestnanie. Poisťovňa poisťuje amatérskych športovcov obyčajne s prirážkou.
  3. Profesionálny športovec vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov. Poisťovňa túto jeho činnosť buď úplne vylučuje z úrazového poistenia alebo ohodnotí riziko výraznou rizikovou prirážkou, ktorá niekedy dosahuje až stovky percent zo základného poistného.
  4. Adrenalínové športy sú športy, pri ktorých je riziko úrazu mimoriadne vysoké a poisťovne majú k poisťovaniu týchto činností reštriktívny postoj, od úplných výluk až po vysoké prirážky k základnému poistnému. Ide o potápanie, horolezectvo, skialpinizmus, heli boarding, motoristické športy - motocross, cestné motorky, automobilové ralley, rýchle člny, bojové športy - karate, džudo, zápasenie, box, atď., lietajúce športy - lietanie na vetroňoch, motorových lietadlách, závesných klzákoch, balónoch, letecká akrobacia, parašutizmus a podobne.
Športujete len rekreačne alebo ste profesionál, prípadne vykonávate niektorý adrenalínový šport - potápanie, lietanie, motorizmus, horolezectvo?
Poraďte sa s nami o poistení

Úrazové poistenie amatérskych a profesionálnych športovcov

Najčastejšou potrebou zabezpečenia špotrovcov je úrazové poistenie športovcov, ktoré má väčšinou tieto zložky. Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu kryje prípad, kedy športovec zomrie následkom úrazu. Poistenie trvalých následkov úrazu zabezpečí kompenzáciu v prípade trvalého telesného poškodenia následkom úrazu. Poistné plnenie sa vypláca jednorazovo alebo formou doživotného dôchodku. Poistenie bolestného následkom úrazu je finančné zabezpečenie v prípade vážnejšieho i menej vážneho úrazu, vypláca sa jednorazovo alebo formou denného odškodného. Niekedy sa nazýva aj plnením za čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu. Poistenie pobytu v nemocnici (hospitalizácie) následkom úrazu kryje náklady po úraze v prípade hospitalizácie. Plnenie sa väčšinou vypláca formou denného odškodného.

Finančné zabezpečenie profesionálnych športovcov

Profesionálny športovec vykonáva svoju aktívnu kariéru približne 10 až 15 rokov v závislosti od druhu športu a individuálnych okolností - zranenia, schopnosť udržania výkonnosti alebo záujmu sponzorov a zamestnávateľa o jeho služby. Z hľadiska celého aktívneho života ide o krátke obdobie, počas ktorého zarába pomerne veľa peňazí. Keď si chce tento štandart udržať, mal by sa už počas profesionálnej športovej kariéry finančne zabezpečiť. Okrem dobrého úrazového poistenia je pre profesionálneho športovca vhodné naštartovať niektorý sporiaci alebo investičný program, ktorý mu zabezpečí finančnú rezervu, potrebnú pre nový začiatok po skončení profesionálnej športovej kariéry, napr. na rozbehnutie vlastnej firmy.

Poistenie straty budúcich príjmov

Pre veľmi dobre zarábajúcich profesionálnych športovcov sú určené poistné produkty, ktoré na slovenskom trhu nikto neposkytuje, v cudzine sú pomerne bežné. Napríklad tenista s ročným príjmom 800 000 € by si mal poistiť dočasné alebo trvalé ukončenie kariéry z dôvodu zranenia alebo choroby na 2 až 5-násobok svojho ročného príjmu. Môže ísť pritom o zranenie, s ktorým nemôže hrať tenis, ale v bežnom živote ho jeho problém nijakým spôsobom neobmedzuje, napr. chronické svalové zranenie pravej ruky. Z bežného úrazového poistenia by dostal minimálne plnenie, pri poistení straty budúcich príjmov dostane v prípade ukončenia kariéry plnú poistnú sumu.

Poistenie pre prípad ukončenia zmluvy

Strata futbalistu alebo hokejistu z dôvodu zranenia znamená pre tím dvojnásobné ohrozenie, pretože vynakladá prostriedky na jeho náhradu a musí naďalej hráča platiť. Túto situáciu rieši poistné plnenie z poisťovne, ktoré zmierni finančnú záťaž na tím.

Poistenie pre prípad straty podpory

Športovec je podporovaný sponzormi dovtedy, kým má podporu fanúšikov a verejnosti, Ak sa zapletie do nejakých politických vyhlásení, škandálov a afér, problémov s alkoholom alebo drogami a podobne, môže stratiť podporu sponzorov, a tým aj veľkú časť svojich príjmov. Tieto straty je možné poistiť.

Poistenie nákladov na agentov a manažérov

V prípade dočasného prerušenia kariéry profesionálneho športovca je vhodné naďalej platiť svojho agenta alebo manažéra, ktorí spoluvytvárajú priaznivý obraz športovca na verejnosti ako hovorcovia. Každý významnejší športovec je zároveň marketingovým produktom pre svojich sponzorov. Tieto náklady môžu byť predmetom poistenia.

Poistenie ochrany počas štúdia pred začiatkom profesionálnej kariéry športovca

Talentovaný športovec, ktorý má začať profesionálnu kariéru, ale sa rozhodne najskôr doštudovať, môže počas štúdia utrpieť úraz, čo mu môže skomplikovať jeho budúcu športovú kariéru. V tomto prípade si môže poistiť budúcu hodnotu svojej zmluvy.