Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu
Načítava sa...
Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu

Poistenie CMR

Cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanej zásielke v prípade jej poškodenia, zničenia alebo straty. Preprava zásielky začína jej naložením a končí vyložením zásielky na miesto určenia. Dopravca nezodpovedá za nakládku a vykládku, ani za škody spôsobené živelnou udalosťou. Pravidlá poistenia zodpovednosti dopravcu sú rôzne pri medzinárodnej doprave, vnútroštátnej doprave a kabotáži.
Ste cestný nákladný dopravca v medzinárodnej alebo vnútroštátnej preprave, prípadne vykonávate kabotáž?
Poraďte sa s nami

Poistenie Zodpovednosti cestného nákladného dopravcu v medzinárodnej preprave

Medzinárodná doprava je preprava zásielky zo Slovenska do zahraničia alebo zo zahraničia na Slovensko. Cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanom tovare podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, známeho ako Dohovor CMR. Zodpovednosť je limitovaná sadzbou 8,33 SDR (asi 9,53 EUR) za kilogram nákladu. Dopravca musí v prípade straty, poškodenia, alebo nedodržania dodacej lehoty uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu skutočnú škodu, najviac však do výšky limitu. Dopravca teda často neručí za náklad v jeho plnej hodnote. Dopravca musí uzavrieť pre uvedené škody povinné poistenie.

Škody, ktoré sú poistením kryté:

 • čiastočná alebo úplná strata zásielky
 • čiastočné alebo úplné poškodenie zásielky
 • prepravné, clo, iné výdavky s prepravou
 • zachraňovacie náklady
 • náklady právneho zastúpenia
 • prekročenie dodacej lehoty

Poistenie Zodpovednosti cestného nákladného dopravcu vo vnútroštátnej preprave

Vnútroštátna doprava je preprava zásielky v rámci Slovenskej republiky. Pri vnútroštátnej preprave je zodpovedosť definovaná v Obchodnom zákonníku, v § 624. Dopravca zodpovedá za prepravovaný cudzí tovar v plnej výške. Znamená to, že ak dôjde k strate, alebo zničeniu nákladu, musí dopravca uhradiť majiteľovi škodu vo výške hodnoty tovaru, ktorú mal pri preberaní. V prípade poškodenia alebo znehodnotenia zásielky musí dopravca uhradiť rozdiel medzi hodnotou nákladu pri jeho preberaní a aktuálnou hodnotou.

Aj keď pri vnútroštátnej preprave poistenie nie je povinné, z dôvodu vysokého rizika je takmer nevyhnutné. Poistenie vnútroštátnej dopravy kryje takmer rovnaké škody ako poistenie medzinárodnej dopravy:

 • čiastočná alebo úplná strata zásielky
 • čiastočné alebo úplné poškodenie zásielky
 • zachraňovacie náklady
 • náklady právneho zastúpenia

Poistenie zodpovednosti cestného nákladného dopravcu pri kabotáži

Kabotáž je vnútroštátna cestná nákladná doprava na území iného štátu ako je Slovenská republika. Pri kabotáži sa uzatvára poistenie zodpovednosti s osobitnými podmienkami. V mnohých krajinách Európskej únie je takéto poistenie povinné, pričom sa obyčajne poisťuje na vyššie poistné sumy ako pri medzinárodnej doprave. Limity krytia - poistné sumy si určuje každá krajina osobitne.

Škody kryté pri kabotáži:

 • čiastočná alebo úplná strata zásielky
 • čiastočné alebo úplné poškodenie zásielky
 • zachraňovacie náklady
 • náklady právneho zastúpenia
 • prekročenie dodacej lehoty

Cena poistenia CMR

VozidloSpôsob prepravyPoistná sumaRočná cena poistenia
Vozidlo do 3,5 tonyVnútroštátna20 000 Eurcca 200 Eur
Vozidlo do 3,5 tonyVnútroštátna a medzinárodná20 000 Eurcca 350 eur
ŤahačVnútroštátna a medzinárodná100 000 Eurcca 1000 Eur