Home

Nachádzate sa tu

Poistenie psa

Pes je najlepší priateľ človeka, preto vám na ňom záleží a chcete si ho poistiť. Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby vášho psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví.
 


Poraďte sa s nami o poistení vášho psa!

infolinka 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu majetkove@poistenie.sk


Aké psy je možné poistiť?

1Poistiť si môžete psa akéhokoľvek plemena alebo aj kríženca
2. Váš pes musí byť označený mikročipom alebo tetovaním, čím je zabezpečená jednoznačná identifikácia psa. Číslo čipu je zapísané v Pase spoločenského zvieraťa (Pet passport).
3. Poisťujú sa len zdravé a riadne zaočkované psy.
4. Vstupný vek psa pri uzavretí poistenia:
- do 9 rokov v hmotnostnej kategórii do 40 kg
- do 5 rokov v hmotnostnej kategórii nad 40 kg

Proti čomu sa pes poisťuje?

Poistenie psa sa skladá z 3 súčastí:

Poistenie liečebných nákladov v prípade choroby psa 

Poisťovňa preplatí liečebné náklady z dôvodu choroby psa u ktoréhokoľvek veterinára na území Slovenskej republiky, a to až do ročného limitu, stanoveného v poistnej zmluve, napr. 1000 €, 

Poistenie pre prípad uhynutia alebo utratenia psa

Pes je poistený pre prípad uhynutia alebo utratenia z dôvodu choroby alebo úrazu, akútnej otravy alebo nákazy, a tiež pôrodnej škody.

Poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú chovom psa

Poisťovňa preplatí škodu, ktorú spôsobí váš pes na majetku alebo na zdraví tretej osobe, a to v prípade, ak za túto škodu zodpovedáte ako majiteľ alebo chovateľ psa. Kryté sú nielen škody na zdraví a na majetku, ale aj následné finančné škody.