Home

Uzatvoriť poistenie online »

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

  • Vyplňte formulár
  • Uzavrite poistenie online

Nachádzate sa tu

Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.

Uzavrite úrazové poistenie sedadiel online!

alebo zavolajte na našu infolinku 0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu urazove@poistenie.sk


Predstavujeme Vám najvýhodnejší program na Slovensku, určený pre ochranu osôb v osobných, dodávkových a nákladných vozidlách. Poistená je každá osoba, prepravovaná vozidlom s týmito poistnými sumami.

Poistné sumy a poistné krytie na 1 sedadlo Variant I. Variant II. Variant III.
Poistenie úrazu s následkom smrti 70 000 € 30 000 € 15 000 €
Poistenie úrazu s následkom čiastočnej trvalej invalidity 70 000 € 30 000 € 15 000 €

Bonus za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazovej smrti a úrazu s následkom invalidity

1 500 € 1 500 € 1 500 €
Poistenie zlomenín 3 500 € 1 500 € 750 €
Poistenie popálenín 3 500 € 1 500 € 750 €

Poistenie denného odškodnenia v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici s franšízou 3 dni

35 € 15 € 7,50 €
Ročné poistné pre: Variant I. Variant II. Variant III.
Vozidlo do 5 miest na sedenie 77 € 33 € 23 €
Vozidlo do 7 miest na sedenie 109 € 47 € 30 €
Vozidlo do 9 miest na sedenie 174 € 75 € 63 €

Poistnú udalosť musí ktokoľvek oznámiť do jedného mesiaca.

Zranenia pri dopravných nehodách

Počas obdobia 20 rokov od roku 1990 do roku 2009 sú štatistiky dopravných nehôd na Slovensku alarmujúce.

Počet dopravných nehôd 1 118 990
Celkový počet zranených 227 274
z toho počet ťažko zranených 158 907
Počet usmrtených 13 037
Počet denne zranených alebo usmrtených osôb pri dopravných nehodách  33

 

 

 

 


Hlavné výhody úrazového poistenia sedadiel

■ vysoké poistné sumy - limity poistného krytia;
■ poistenie pre územie celého sveta;
■ najlepší pomer medzi výškou poistných súm a cenou poistenia;
■ poistné plnenie priznávané aj za ľahšie úrazy;
■ jednoduché online uzavretie poistnej zmluvy z pohodlia obývačky alebo kancelárie alebo z mobilného telefónu;
■ poistenie sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo vozidle - kohokoľvek, kto aktuálne sedí v aute, nezáleží na vzťahu k vodičovi alebo majiteľovi auta;
■ nemusíte sa zaväzovať na dlhý čas – poistenie sa uzatvára na 1 rok, pred vypršaním doby 1 roka stačí zaplatiť na ďalší rok a poistenie sa automaticky predĺži o ďalší rok;
■ garantované plnenie od veľkej medzinárodnej poisťovne;
■ jazda s pocitom istoty na ceste