Home

Nachádzate sa tu

Spôsobili ste neúmyselnú škodu na cudzom majetku?

Ak vaše dieťa zrúti v obchode pyramídu s porcelánom, informujte vedúceho obchodu, že máte poistku zodpovednosti za škodu.

Napíšte zápis o spôsobenej škode, vyhotovte fotodokumentáciu. Požiadajte vedúceho obchodu, aby črepiny, či iné poškodené zvyšky vecí nevyhadzoval, ale odložil ich až do príchodu technika z poisťovne. Škodu ihneď oznámte poisťovni písomne, telefonicky alebo cez internet, presne podľa podmienok vašej poisťovne.