...

O poistení vieme všetko

Spôsobili ste neúmyselnú škodu na cudzom majetku?

Ak vaše dieťa zrúti v obchode pyramídu s porcelánom, informujte vedúceho obchodu, že máte poistku zodpovednosti za škodu.

Napíšte zápis o spôsobenej škode, vyhotovte fotodokumentáciu. Požiadajte vedúceho obchodu, aby črepiny, či iné poškodené zvyšky vecí neodhadzoval do odpadu, ale odložil ich až do príchodu technika z poisťovne. Škodu ihneď oznámte poisťovni písomne, telefonicky alebo cez internet, presne podľa podmienok vašej poisťovne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...