Home

Nachádzate sa tu

Ukradli vám batožinu z auta a všetky doklady, peniaze a platobné karty

Pri poškodení, zničení alebo strate batožiny by ste mali urobiť niektoré základné úkony, vedúce k riešeniu a likvidácii poistnej udalosti:

1. Krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,

2. Od polície si vyžiadajte potvrdenie, že ste krádež ohlásili,

3. Dbajte, aby Vám polícia potvrdila:

● aké veci Vám boli odcudzené,
● kedy približne ku krádeži došlo,
● kde presne bola batožina uložená,
● či bolo auto uzamknuté a uzavreté,

4. Ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,

5. Ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o škode,

6. Okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,

7. Poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte,

8. Poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovni alebo asistenčnej službe