Home

Nachádzate sa tu

Utrpeli ste úraz?

Ako postupovať a akým spôsobom máte preukázať poisťovni vznik a následky úrazu? Uvádzame základné body, spoločné pre všetky poisťovne, inak sa riaďte pokynmi likvidácie.

1. Poistnú udalosť oznámte bezodkladne na predpísanom tlačive poisťovne. vyplnenom a podpísanom lekárom.

2. Ak boli okolnosti úrazu vyšetrované políciou, uveďte adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje, prípadne policajnú správu.

3. Ak úraz spôsobil práceneschopnosť, pripojte doklad o pracovnej neschopnosti.

4. V prípade poistenia nákladov spojených s úrazom priložte originály potvrdení o vzniknutých nákladoch.

5. V prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu priložte prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára).