Utrpeli ste úraz?

Ako postupovať a akým spôsobom máte preukázať poisťovni vznik a následky úrazu? Uvádzame základné body, spoločné pre všetky poisťovne, inak sa riaďte pokynmi likvidácie.

  1. Poistnú udalosť oznámte bezodkladne na predpísanom tlačive poisťovne. vyplnenom a podpísanom lekárom.
  2. Ak boli okolnosti úrazu vyšetrované políciou, uveďte adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje, prípadne policajnú správu.
  3. Ak úraz spôsobil práceneschopnosť, pripojte doklad o pracovnej neschopnosti.
  4. V prípade poistenia nákladov spojených s úrazom priložte originály potvrdení o vzniknutých nákladoch.
  5. V prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu priložte prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára).
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.