Home

Nachádzate sa tu

Vlámanie do vozidla, vandalský čin na mojom vozidle alebo odcudzenie celého vozidla

1. Privolajte dopravnú políciu ☎ 158 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
2. V prípade, že máte škodu na vozidle a máte dojednané havarijné poistenie, pričom žiadna škoda tretej osobe nevznikla, budete si uplatňovať nárok zo svojho havarijného poistenia. V takom prípade máte nárok na plnenie z poisťovne vo výške obvyklej ceny práce za opravu, a tiež cenu nových náhradných dielov. Toto platí pri škode, pri ktorej cena opravy neprevýši trhovú cenu vozidla v okamihu poistnej udalosti - parciálna škoda. V prípade odcudzenia celého vozidla hovoríme o totálnej škode. Vtedy vám poisťovňa vyplatí trhovú (časovú, obecnú) cenu vozidla, zníženú o dohodnutú spoluúčasť

Krádež celého vozidla 

Podľa policajných štatistík je polovica ukradnutých áut na objednávku majiteľa, čo naplatí len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, napr. v Nemecku. Poisťovne venujú veľkú pozornosť a používajú špeciálne postupy pri vyšetrovaní tohto typu poistnej udalosti. Vzhľadom k týmto skutočnostiam majte pochopenie pre trochu dlhšie vybavovanie poisťovne a snažte sa bezodkladne splniť všetky pokyny likvidátora. Poisťovňa neraz spolupracuje s Interpolom, detektívnymi kanceláriami, a samozrejme, s políciou. V žiadnom prípade si nikdy nenechávajte vo vozidle cenné veci, ale najmä doklady od vozidla - technický preukaz, ani náhradné kľúče. Uľahčili by ste tým zlodejovi jeho prácu. Ak po krádeži vozidla nie ste schopný(á) predložiť poisťovni technický preukaz a všetky kľúče od vozidla, poisťovňa má právo vám krátiť poistné plnenie najmenej o 20%.

Kam nahlásiť škodu?

Poisťovňa Asistenčná služba Telefón
Allianz - Slovenská poisťovňa Mondial Assistance +421 2 52333112
AXA pojišťovna AXA ASSISTANCE +421 2 29292929
ČSOB poisťovňa AXA ASSISTANCE +421 2 48248800
Generali Slovensko poisťovňa EUROPE ASSISTANCE

0800 111117 zo SR
+421 2 58576666 zo zahraničia

Groupama poisťovňa Autoklub Slovakia Assistance +421 2 20854854
KOMUNÁLNA poisťovňa Global Assistance Slovakia 0800 111566 zo SR
+421 2 63532236 zo zahraničia
KOOPERATIVA poisťovňa Global Assistance Slovakia 0800 111577 zo SR
+421 2 57281670 zo zahraničia
MAXIMA pojišťovna AXA ASSISTANCE +421 2 58252182
QBE Insurance Limited Asistenčná služba +421 2 44453097
Union poisťovňa NONSTOP Asistenčné služby

0850 111211 zo SR
+421 2 20811811

UNIQA poisťovňa UNIQA Assistance 18124 v SR
+421 2 68249211 zo zahraničia
Wüstenrot poisťovňa Autoklub Slovakia Assistance +421 2 57889902