Ak ste zmenili zdravotnú poisťovňu, pozor na povinnosti

30.12.2013

BRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Poistenci, ktorí sa rozhodli od budúceho roka prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne, musia do 8. januára 2014 vrátiť preukaz poistenca, ako aj európsky preukaz svojej predchádzajúcej poisťovni.

Ak si túto povinnosť nesplnia, hrozí im pokuta do výšky 165 eur. Do konca roka 2013 ešte používajú preukazy svojej pôvodnej poisťovne.

Vrátenie preukazu a oboznámenie zamestnávateľa i lekára

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už za nevrátenie preukazu sankcie udeľoval. V minulom roku to bolo celkovo 30 525 eur, s pokutou obišlo 185 ľudí. Sankcie padali aj v roku 2013, aj keď v oveľa menšom počte. Ako uviedla hovorkyňa ÚDZS Soňa Valášiková, úrad uložil v tomto roku 13 právoplatných pokút.

Okrem vrátenie preukazu by poistenci nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti, ktoré súvisia s prechodom do inej zdravotnej poisťovne. Najneskôr do 8. januára musia nahlásiť zmenu poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Ak tak neurobia, môžu svoje peňaženky odľahčiť až o 331 eur. Samostatne zárobkovo činná osoba zase do rovnakého termínu písomne vykáže novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné.

Poistenec okrem toho musí oznámiť skutočnosť, že sa stal klientom inej poisťovne, aj svojmu lekárovi. Termín, dokedy tak má učiniť, zákon nestanovuje, úrad však odporúča urobiť to čo najskôr, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne. V tomto prípade za nedodržanie povinnosti pokuta nehrozí.

Povinnosti majú i zdravotné poisťovne

Svoje povinnosti voči novým klientom majú aj zdravotné poisťovne. Okrem iného im museli do 15. decembra potvrdiť prihlášku a následne do piatich dní doručiť preukazy.

Rovnako tak boli povinné oznámiť vznik poistného vzťahu predchádzajúcej zdravotnej poisťovni do 8 dní od potvrdenia prihlášky. „V prípade, že úrad dohľadom zistí porušenie povinnosti zdravotnej poisťovne, môže jej uložiť pokutu až do výšky 165 969 eur, najmenej však 3 319 eur,“ dodala Valášiková.

Poistenci majú možnosť zmeniť poisťovňu raz do roka. Termín na podanie prihlášky končí 30. septembra, pričom klientmi novej poisťovne sa stávajú od 1. januára nasledujúceho roka. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa nemusia odhlasovať, urobí to za nich nová poisťovňa.

Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení 109 916 ľudí, čo predstavuje 2,11 % z celkového počtu poistencov.