Ako papierovo zrealizovať predaj firemného automobilu

21.11.2012

Pri predaji osobného automobilu, ktorý vlastní firma, sa pripravuje kúpna zmluva, ktorá obsahuje náležitosti kúpnej zmluvy.

Potom sa pripraví faktúra so sumou ceny auta, vystavená na kupujúceho. Následne sa účtovné doklady zaúčtujú a majetok /automobil/ sa vyradí z účtovníctva.

Príjem z predaja automobilu je zdaniteľným príjmom, teda firma si musí tento príjem priznať a zdaniť.

Dôvodom vyradenia býva najčastejšie predaj, likvidácia, škoda, preradenie do osobného majetku. Firma môže ponúknuť odpísaný hmotný majetok na predaj zamestnancom alebo iným fyzickým a právnickým osobám.

Kúpno predajnú zmluvu na automobil a správne vyplnenú faktúru o predaji auta vystavenú na kupujúceho nájdete —>>> TU.