Ako prepojiť ekonomický program a internetový obchod

7.1.2013

BRATISLAVA 7. decembra (WBN/PR) – Predajov realizovaných cez internet každodenne pribúda a samozrejme každý predaj je potrebné zaevidovať do účtovníctva. To znamená minimálne do účtovníctva zaevidovať faktúru, ktorá sa zákazníkovi na internete vystavila. Pri predaji rovnakého tovaru v klasickom obchode a zároveň aj v internetovom obchode je potrebné riešiť aktualizáciu stavu zásob pre obidva obchody, aby sa nestalo, že si zákazník niečo objedná na internete, ale tovar už bol medzitým predaný v kamennom obchode. Ako je možné riešiť tieto dve základné požiadavky na prepojenie internetového obchodu a ekonomického programu? 1. Ručné spracovanie Pokiaľ neexistuje žiadna forma prepojenia ekonomického programu a internetového obchodu, potom sa musia všetky faktúry a zmeny zásob realizovať ručne. Toto väčšinou vykonáva účtovník na základe dokladov, ktoré dostáva v papierovej podobe. Pri tomto spôsobe práce sa ani nedá hovoriť o prepojení alebo synchronizácii medzi ekonomickým programom a internetovým obchodom. Jednoducho všetko, čo sa udeje v internetovom obchode, musí niekto prácne ručne zadať aj do účtovníctva. Takáto forma práce je maximálne neefektívna, generuje najviac chýb a v konečnom dôsledku je aj najdrahšia, pretože je potrebné zaplatiť prácu človeka, ktorý všetko zadáva ručne do príslušného ekonomického programu. 2. Dávková synchronizácia Dnes asi najrozšírenejší spôsob aspoň trochu automatizovaného prenosu údajov medzi ekonomickým programom a internetovým obchodom je prenos formou exportu údajov do súborov z jedného systému a ich následný import do druhého systému. Tento spôsob práce je menej náročný na čas a prácu človeka a zároveň generuje menší počet chýb. Avšak jeho základným nedostatkom je, že nedáva reálny obraz v reálnom čase o stave účtovníctva a stave internetového obchodu. Rozdiely medzi evidenciou ekonomického programu a internetového obchodu sú dané tým ako často sa exporty a importy údajov realizujú, teda raz týždenne, raz denne, prípadne viac krát denne. Čiastočne je možné tieto rozdiely eliminovať častejšími exportmi a importmi. Toto určite nemôžeme chcieť od konkrétnej osoby a preto je potrebné mať k dispozícii nejaký automat pre internetový obchod a automat pre ekonomický program, ktoré budú v definovaných časových intervaloch vykonávať exporty a importy automaticky. Týmto spôsobom je možné znížiť rozdiely v jednotlivých evidenciách z časového hľadiska na rádovo hodiny, prípadne pri zvýšenej snahe o optimalizáciu procesov na desiatky minút. 3. Prepojenie v reálnom čase Aby bolo možné ekonomický program prepojiť s internetovým obchodom v reálnom čase, tak prvým predpokladom je, že sa musia navzájom vidieť. Ideálnym riešením je online ekonomický systém, ako napríklad http://www.humanet.sk, keďže tento je dostupný prostredníctvom internetu rovnako ako internetový obchod, takže ich vzájomnú viditeľnosť a dostupnosť zabezpečuje internet. U bežného ekonomického programu toto tak ľahko realizovateľné nie je, keďže klasický ekonomický program býva inštalovaný na počítači konkrétnej účtovníčky. Samotný internet a online ekonomický systém, ale ešte nemusia byť zárukou prepojenia ekonomického programu a internetového obchodu. Ešte je potrebné, aby obidva systémy poskytovali nejaké rozhranie pomocou, ktorého by vedeli vzájomne komunikovať. Humanet ako jediný online ekonomický systém už dnes poskytuje rozhranie potrebné na komunikáciu s ním. Dokáže poskytnúť internetovému obchodu informácie o stave zásob na sklade a zároveň dokáže od internetového obchodu prijať vystavenú faktúru a zaevidovať ju do účtovníctva. Jediné, čo je potrebné zabezpečiť, je aby príslušný dodávateľ programu pre internetový obchod využíval komunikačné rozhranie, ktoré online ekonomický systém Humanet dnes poskytuje. Online ekonomický systém Humanet poskytuje prepojenie účtovníctva a internetového obchodu v reálnom čase. Už nikdy žiadne exporty a importy faktúr alebo skladových zásob!