Ako preveriť svojich obchodných partnerov?

11.7.2013

BRATISLAVA 11. júla (WBN/PR) – Ako preveriť svojich obchodných partnerov, ako minimalizovať riziká a mať pod kontrolou svoje podnikanie? To sú otázky, pred ktorými strojí takmer každý deň väčšina podnikateľov, a to hlavne v turbulentnom ekonomickom prostredí. Nemusia sa však pritom spoliehať len na vlastné sily a informácie pracne vyhľadávať, napríklad vo verejne dostupných registroch štátu. Sprostredkovaniu údajov nevyhnutne potrebných pre znižovanie podnikateľských rizík sa venujú aj viaceré spoločnosti. Tie svojim zákazníkom dokážu rýchlo a na profesionálnej úrovni ponúknuť aj také informácie, ku ktorým by sa sami dostali len veľmi ťažko, alebo dokonca vôbec.

„Okrem sady základných identifikačných a oficiálnych údajov zapísaných vo verejných registroch spracovávame a ponúkame rad ďalších špecifických informácií týkajúcich sa aktuálnej situácie, ale aj histórie subjektov, ktoré charakterizujú ich chovanie a umožňujú zaradiť ich do kategórií podľa stupňa ich rizikovosti. Jedná sa predovšetkým o údaje o platobnej disciplíne subjektov, teda plnení si záväzkov voči štátnym aj neštátnym inštitúciám, informácie o nehnuteľnom majetku firiem v rámci katastra nehnuteľností a tiež nástroje na efektívne vyhodnotenie z pohľadu finančnej stability a spoľahlivosti. Toto je úloha našich riešení, ktoré sa na úrovni registrov štátu v takomto rozsahu nedajú očakávať,“ vysvetľuje Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá prevádzkuje portál obchodných informácií Cribis Univerzálny register.

V ňom zhromažďuje aktuálne informácie o zhruba 700 tisíc subjektoch aktívnych na slovenskom trhu. „Celkovo na našom portáli nájdete pohodlným spôsobom spoľahlivé a aktualizované informácie o asi 1,4 mil. Subjektoch, a to aj vrátane ich kompletnej histórie,“ poznamenal Budinský. Cribis Univerzálny register tak firmám ponúka napríklad prehľad o finančnej situácii, záväzkoch po lehote splatnosti, nehnuteľností, záložných právach, konkurzoch, informáciách zverejňovaných v tlači, indexoch, ratingoch či iné analýzy ich obchodných partnerov, informácie o ich prepojeniach subjektov v súčasnej dobe aj v minulosti.

„Vieme nielen poskytnúť, ale aj komplexne vyhodnotiť informácie, ktoré charakterizujú ktorýkoľvek subjekt a jeho chovanie ako predpoklad pre zodpovedné posúdenie jeho spoľahlivosti aj do budúcna,“ skonštatoval Budinský. Cribis Univerzálny register okrem iného svojim klientom ponúka aj možnosť nastavenia notifikácií, alebo monitoringu zmien alebo udalostí v živote subjektov. Podnikateľov tak automaticky varuje napríklad pri zhoršujúcej sa finančnej stabilite ich súčasných obchodných partnerov alebo iných situáciách a umožňuje im pripraviť sa včas na blížiace vážnejšie hrozby alebo ich úplne eliminovať.

„Tie informácie, ktoré boli kedysi výhradne doménou oddelení riadenia rizík veľkých firiem sa dnes dostávajú do každodennej praxe aj menších a stredných spoločností,“ vysvetľuje Budinský. Cena základných balíkov komplexných informácií pokrývajúcich požiadavky menších a stredných zákazníkov začína na zhruba 700 eurách za celoročný prístup s možnosťou aktívneho prispievania do našej databázy neplatičov. „Na základe našich dlhoročných skúseností sme presvedčení, že tieto informácie majú pre používateľov vysokú finančnú návratnosť,“ uzavrel Ján Budinský.