Ako si správne zaúčtovať preplatky a nedoplatky do poisťovní

4.3.2013

BRATISLAVA 4. marca (WEBNOVINY) – Pokiaľ zdravotná alebo sociálna poisťovňa eviduje voči podnikateľovi nedoplatky na poistnom, vyrúbi mu ich na základe rozhodnutia, v ktorom uvedie, za aké obdobie a v akej výške eviduje nedoplatky na poistnom, ako aj lehotu do ktorej je potrebné ich uhradiť.

Takto uhradené poistné zaeviduje podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve ako položku odvody do fondov v členení na zdravotné alebo sociálne poistenie.

Podnikateľ, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, takto uhradené poistné pripočíta k vyčísleným paušálnym výdavkom.

Zdravotná poisťovňa je povinná poistencom, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky, vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a informovať ich o jeho výsledku.

Pokiaľ je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, podnikateľ je povinný ho uhradiť a v peňažnom denníku ho uvedie ako položku odvody do fondov v členení zdravotné poistenie.

Pokiaľ je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa ho podnikateľovi vyplatí už zrazený zrážkovou daňou z príjmov a preto sa tento príjem považuje za daňovo vysporiadaný a v účtovníctve sa zaeviduje ako príjem zrazený zrážkovou daňou.

Sociálna poisťovňa nepozná inštitút zúčtovania poistného, podnikateľ v prípade možnosti preplatku môže požiadať o výpis zo svojho saldokonta platieb a následne v prípade zisteného preplatku požiadať na základe žiadosti o vyplatenie vzniknutého preddavku, Sociálna poisťovňa sama od seba preplatky na poistnom nevypláca. Takto prijatý preplatok je príjem ovplyvňujúci základ dane.

Celý článok o tom, ako si správne účtovať preplatky a nedoplatky do poisťovní v daňovom priznaní, nájdete TU