Ako si zhodnotiť peniaze

24.10.2012

BRATISLAVA 24. októbra (WBN/PR) – Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ponúkame viacero vkladových produktov. Najvyužívanejším je ČSOB BENEFIT konto. Je to sporiaci účet s výhodnou úrokovou sadzbou a len 7-dňovou výpovednou lehotou. To znamená, že ak v najbližšom čase potrebujete svoje peniaze, zadáte výpoveď a za 7 dní od jej zadania máte peniaze na svojom účte vedenom v ČSOB alebo si ich môžete vybrať aj v hotovosti v pobočke banky.

Výpoveď z účtu môžete zadať v pobočke či prostredníctvom produktov elektronického bankovníctva – InternetBanking alebo BusinessBanking. Váš účet bude vedený bez poplatku a môžete naň vkladať prostriedky kedykoľvek a podľa toho, koľko máte voľných peňažných prostriedkov. Rovnako si na účte môžete nastaviť tzv. inteligentnú funkciu. Ide o službu, vďaka ktorej budú zostatky na bežnom účte denne kontrolované a suma nad vami stanovenú hranicu sa bude prevádzať na sporiaci účet. Tu sa budú financie následne úročiť vyššou úrokovou sadzbou.

Ďalším využívaným vkladovým produktom je termínovaný vklad. Základným rozdielom v porovnaní so sporiacim účtom je, že naň nie je možné vkladať ďalšie peňažné prostriedky počas viazanosti vkladu. Rovnako pri tomto type produktu nie je potrebné zadávať výpoveď vkladu, peniaze sa prevedú na vami vopred stanovený bežný účet v deň maturity. Ak si však na účte nastavíte automatickú obnovu, peňažné prostriedky budú opätovne viazané na rovnaké obdobie, ale už s inou úrokovou sadzbou, aktuálne platnou v danom období. Voľné finančné prostriedky si môžete uložiť len na niekoľko dní, ale aj na niekoľko rokov. Výška úrokovej sadzby závisí od viazanosti, výšky vložených prostriedkov a zvolenej meny.

Mám na výber aj iné možnosti zhodnotenia peňazí?

Svoje voľné finančné prostriedky môžete zhodnotiť aj prostredníctvom produktov finančných trhov. Tu sú však počiatočné minimálne vklady podstatne vyššie ako pri sporiacom účte či termínovanom vklade. Obchody sa riešia telefonicky s dílermi finančných trhov. V ponuke je viacero produktov, napríklad termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou alebo depozitné zmenky.

Svoje peniaze môžete prostredníctvom produktov finančných trhov ochrániť aj pred výkyvmi úrokových sadzieb. Kúpou úrokovej CAP opcie sa môžete zabezpečiť proti riziku pohybu úrokovej sadzby EURIBOR pri investičnom úvere. Vopred si určíte maximálne akceptovateľnú sadzbu EURIBOR a týmto spôsobom máte poistené splácanie úveru. CAP opcia vás chráni pred rastom sadzby EURIBOR a súčasne vám umožňuje využiť aj jej prípadný pokles.

Pre viac informácií navštívte stránku www.csob.sk .