Bez práce je každý tretí Slovák do 25 rokov

18.1.2013

BRATISLAVA 18. januára (WEBNOVINY) – Slovensko má v rámci únie piatu najvyššiu nezamestnanosť mladých.

Bez práce je tak v našej krajine každý tretí Slovák vo veku do 25 rokov. Vyplynulo to z najaktuálnejších údajov Eurostatu (za november 2012).

Prečo majú mladí Slováci problém s uplatnením sa na trhu práce? Kríza urobila svoje a na horší ekonomický vývoj doplatili aj uchádzači vo veku do 25 rokov.

Kým pred piatimi rokmi (t. j. k 11. 2007) bol nezamestnaným každý piaty mladý človek, tak dnes sa jedná o každého tretieho Slováka do 25 rokov.

V prípade Slovenska ale nemožno zabúdať ani na pretrvávajúce slabé prepojenie medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Vysoký podiel z nezamestnaných mladých tvoria absolventi, či už stredných alebo vysokých škôl s nedostatkom praxe a s chýbajúcimi pracovnými návykmi.

Firmy pri pohovoroch s nimi ale narážajú v nemalej miere aj na ich nereálne požiadavky (nielen ohľadom platu) či slabé jazykové znalosti. Práve absolventov zaraďuje aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) vo svojich štatistikách do skupín znevýhodnených nezamestnaných uchádzajúcich sa o prácu.

S problémom nájsť si prácu v únii ale nebojujú iba mladí ľudia na Slovensku. Priam kritická situácia je v Grécku a v Španielsku, kde vyše polovica mladých nepracuje a je evidovaná na úradoch práce. Horšie ako my sú na tom ešte mladíci z Portugalska a Talianska. Vo všetkých spomenutých krajinách pritom pred 5 rokmi bola situácia oveľa menej dramatická a bez práce bola približne pätina ich mladých.

V eurozóne dosahuje podiel nezamestnaných do 25 rokov úroveň 24,4 %, v únii 23,7 %. Za posledných päť rokov sa tak situácia pohoršila aj v týchto zoskupeniach, nakoľko ešte v novembri 2007 dosahovali podiely ich mladých bez práce úrovne mierne presahujúce 15 %. Existujú síce aj výnimky, je ich ale žalostne málo.

Najnižšou mierou nezamestnanosti mladých sa v rámci EU môže pochváliť Nemecko (s úrovňou 8,1 %) nasledované Rakúskom (9,0 %). Ani nie desatinu nezamestnaných spomedzi mladých ekonomicky aktívnych obyvateľov evidovali v novembri 2012 ešte v Holandsku. Nemecko je zároveň jedinou ekonomikou EÚ, ktorej sa za posledných päť rokov podarilo znížiť podiel mladých bez práce a to z úrovne 11,5 % na už spomínaných 8,1 %.

Miera nezamestnanosti mladých   Krajinanovember 2007november 2012Grécko* 21,857,6Španielsko19,156,5Portugalsko19,838,7Taliansko20,237,1Slovenská republika 20,035,8Lotyšsko**9,931,9Írsko9,329,7Maďarsko*19,629,3Poľsko18,828,4Bulharsko12,927,4Francúzsko18,727,0Cyprus**9,727,0Švédsko18,524,8eurozóna15,224,4Litva6,924,2EÚ 2715,123,7Slovinsko**11,223,5Rumunsko**18,923,0Česká republika9,421,3Veľká Británia**13,620,2Belgicko17,819,7Fínsko16,319,0Luxembursko15,618,6Estónsko*8,717,5Malta11,816,4Dánsko7,114,2Holandsko6,79,7Rakúsko7,99,0Nemecko11,58,1
Zdroj: Eurostat
*údaj za 10. 2012, **údaj za 9. 2012

Analýzu vypracovala Eva Sadovská, analytička Poštovej banky.