Ako dopadla Zlatá minca 2013?

#všeobecné 31.10.2013

Už dlhé roky na Slovensku vyhodnocuje z pohľadu rôznych kritérií finančné produkty skupina odborníkov. Ocenenie sa volá Zlatá minca a ja mám tú česť byť od začiatku jej porotcom. Nie vždy sa s kolegami zhodneme na hodnotení, nie vždy sme ja, alebo ostatní porotcovia dostatočne fundovaní hodnotiť všetky produkty.

Rozhodol som sa preto vám tento rok sprostredkovať prehľad vybraných produktov podľa môjho hodnotenia a podľa výsledkov Zlatej mince v jednotlivých kategóriách. Možno bude tento prehľad užitočný aj pri orientácii v zložitom bludisku poistných produktov.

Kategória kapitálové životné poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Flexi Život ONA a ON

2. Wüstenrot poisťovňa – Životné poistenie pre zdravie a dôchodok

3. MetLife Amslico poisťovňa – GARANCIA PLUS

Moje hodnotenie:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Flexi Život ONA a ON

2. UNIQA – VitalŽivot

3. Wüstenrot poisťovňa – Životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Komentár: Vo víťaznom produkte sa stotožňujem s výsledkom ankety. Flexi Život ONA a ON je limitovanou sériou (do vyčerpania zásob) poistenia dvojice dospelých osôb, kde sa nad rámec štandardného Flexi Život zdvojnásobuje poistné plnenie za diagnostikovanie niektorých nepríjemných civilizačných chorôb.  Základný poistný balíček Flexi Život je komplexný – obsahuje všetky krytia, ktoré si klienti žiadajú, variabilný – je možné stavebnicovo poskladať akurátne krytie pre klienta a poisťovňa aj férovo plní napr. za úrazy, čo máme odskúšané na klientoch.

Kategória investičné životné poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Invest Plus

2. AXA – Kumulativ Life

3. Wüstenrot poisťovňa – Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Moje hodnotenie:

1. Wüstenrot poisťovňa – Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

2. Generali Slovensko poisťovňa – La Vita

3. AXA – Kumulativ Life

Komentár: Na prvé miesto som zaradil Investičné životné poistenie od Wüstenrotu, pretože svojou originálnou konštrukciou sa úplne vymyká iným produktom rovnakého druhu na našom trhu. Je úplne jedno, akým spôsobom si dohodnete splátky, keď zaplatíte trebárs aj na 2 roky dopredu a potom dlho nič neplatíte, poisťovňa vám započíta a za vás investuje to, čo ste v skutočnosti už zaplatili, stačí len dodržať zaplatenosť na úrovni minimálneho mesačného poistného. Okrem tradičných pripoistení sú tam aj bonusy v podobe bezplatného pripoistenia úrazov a kritických chorôb detí a celoročná karta cestovného poistenia. Sám som si tento produkt kúpil pred 5 rokmi.

Kategória rizikové životné poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Rizikové životné poistenie

2. AXA – Active Life

3. Aegon Slovensko – Budúcnosť KOMPLET

4. UNIQA poisťovňa – FlexiDividenda

Moje hodnotenie:

1. UNIQA poisťovňa – FlexiDividenda

2. Allianz – Slovenská poisťovňa – Rizikové životné poistenie

3. Wüstenrot poisťovňa – Rizikové poistenie

Komentár: FlexiDividenda od UNIQA poisťovne nie je čisté rizikové životné poistenie (bez možnosti sporenia), ale skôr akési investičné životné poistenie naopak. Základom je životné poistenie so všetkými možnými pripoisteniami a klient si môže aj priplatiť do fondov. Tým sa odlišuje od ostatných produktov na trhu. Naopak, rizikové životné poistenie od Allianz – Slovenskej poisťovne sa v tejto rýdzej podobe neponúka, ale je súčasťou poistných balíčkov s kapitálovým životným poistením alebo investičným životným poistením, preto nechápem, prečo ho zaradili do súťaže ako vybratú zložku z poistného balíčka. Na druhej strane Active Life od AXA alebo Rizikové poistenie od Wüstenrotu skutočne do tejto kategórie patria. Niekedy je ťažké produkty zaškatuľkovať.

Kategória úrazové poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa    Úrazové poistenie osôb vo vozidle

2. UNIQA poisťovňa    Úraz & Starostlivosť

3. Union poisťovňa    Online úrazové poistenie UNION ISTOTA

Moje hodnotenie:

1. UNIQA poisťovňa    Úraz & Starostlivosť

2. Wüstenrot poisťovňa – Poistenie úrazu a zodpovednosti

3. Generali Slovensko poisťovňa – Aktiv+

Komentár: Trochu čudná kategória, v ktorej sú zmiešané hrušky s jablkami. Nemožno porovnávať úrazové poistenie nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, tzv. poistenie sedadiel a klasické individuálne úrazové poistenie. Napr. Allianz – Slovenská poisťovňa ani neponúka samostatné úrazové poistenie, môže ho dojednať len formou balíčka, možno preto zaradila do súťaže sedadlá. Ponuka produktov mi umožnila jednoznačný názor za Úraz & Starostlivosť od UNIQA poisťovne. Produkt je určený pre jednotlivých klientov, rodiny, ale aj skupiny zamestnancov, športové kluby, školy, atď. Poistiteľní sú aj profesionálni športovci. Obsahuje veľký počet možných rizík, z ktorých sa dá poskladať optimálne krytie, okrem trvalých následkov s progresívnym plnením aj drobné úrazy, tzv. euroochranu, zlomeniny, atď. Pomer „cena / výkon“, v našom prípade „poistné / krytie“ je veľmi dobrý.

Kategória poistenie majetku

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Môj domov

2. UNIQA poisťovňa  – Domov & Šťastie

3. Generali Slovensko poisťovňa – DOMino

Moje hodnotenie:

1. UNIQA poisťovňa  – Domov & Šťastie

2. Aegon Slovensko – Dom Komplet

3. Generali Slovensko poisťovňa – DOMino

Komentár: Súhlasím, že produkt od Allianz je dobrý, je však drahší ako porovnateľné poistky od poisťovní, ktoré som ja uprednostnil. Všetky prvé 3 produkty podľa výsledkov ankety aj všetky 3 produkty podľa môjho hodnotenia sú moderné a veľmi kvalitné, dôverne ich poznám a konštatujem, že za posledných 5 rokov sa výrazne zlepšila ponuka na trhu poistenia majetku občanov. Rozširuje sa rozsah krytia a na rozdiel od minulosti sa už pripoisťuje prepätie alebo predĺžená záruka na domáce elektrospotrebiče, nehovoriac o asistenčných službách, ktoré kedysi vôbec neboli a teraz už ich majú takmer všetky poisťovne. V blízkej budúcnosti vidím ako výzvu pre poisťovne a ich zaisťovne výrazne zvýšiť poistné sumy pre zodpovednosť za škodu. U nás sa stretáváme ešte stále s limitmi 10 000 €, čo sotva môže pokryť väčšie vytopenie suseda z prasknutého radiátora, v susednom Rakúsku sú pre občana bežné poistné sumy okolo 1 milióna €.

Kategória PZP

Hodnotenie Zlatej mince:

1. UNIQA poisťovňa – Auto & Voľnosť – PZP

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

2. Generali Slovensko poisťovňa – Automatik

3. KOMUNÁLNA poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

Moje hodnotenie:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

2. Generali Slovensko poisťovňa – Automatik

3. AXA – Poistenie Auto

Komentár: Poisťovne sa v povinnom zmluvnom poistení vozidiel na prvý pohľad  v ničom neodlišujú, pretože rozsah poistného krytia je daný zákonom. Hlavným činiteľom úspechu poisťovní je cena, ďalej rozsah asistenčných služieb a dodatkové krytia, napr. pripoistenie čelného skla, živelných udalostí a úrazov. Allianz umožňuje zvýšiť limit poistného plnenia až na 10 miliónov €. Poisťovne sa snažia odlíšiť od svojej konkurencie tzv. segmentáciou, keď vymýšľajú rôzne kritériá, podľa ktorých zvýhodňujú alebo naopak penalizujú skupiny klientov, napr. podľa okresov, veku, cenovo rozlišujú občanov od firiem, Príliš veľa kritérií tiež nerobí dobrotu, pretože potom klienti a agenti nemajú trpezlivosť taký produkt kupovať.

Kategória havarijné poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Moje Auto

2. UNIQA poisťovňa – Auto & Voľnosť –  KASKO

3. KOOPERATIVA poisťovňa – Havarijné poistenie EUROKASKO EXTRA

Moje hodnotenie:

1. KOMUNÁLNA poisťovňa – Individuálne havarijné poistenie AUTOBONUS

2. UNIQA poisťovňa – Auto & Voľnosť –  KASKO

3. KOOPERATIVA poisťovňa – Havarijné poistenie EUROKASKO EXTRA

Komentár: Poradie na prvých 3 miestach je podobné vo výsledku ankety, ako aj v mojom hodnotení. KOMUNÁLNA poisťovňa je podľa našich skúseností najlepšia pri likvidácii poistných udalostí, plní rýchlo a bez problémov, má dobré ceny a spolu s Allianz – Slovenskou poisťovňou aj jednu nevýhodu – štandardne nekryje podpaľačstvo.

Kategória cestovné poistenie

Hodnotenie Zlatej mince:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa – Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov

2. Union poisťovňa – Individuálne komplexné cestovné poistenie

3. Európska Cestovná Poisťovňa – Komplexné cestovné poistenie – ročné PLUS

Moje hodnotenie:

1. AXA – Cestovné poistenie od AXA

2. Allianz – Slovenská poisťovňa – Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov

3. Európska Cestovná Poisťovňa – Komplexné cestovné poistenie – ročné PLUS

Komentár: U mňa majú prvé dve miesta poisťovne s neobmedzeným krytím za poistenie liečebných nákladov, čo môže mať význam najmä pri ceste do ekonomicky vyspelých štátov, kde sú tieto náklady vysoké. Dôležité sú aj limity krytia pri poistení zodpovednosti za škodu a asistenčné služby.

Anketa Zlatá minca podlieha najmä zo strany odbornej verejnosti kritike, ja však vidím, že sa výsledky zásadne neodlišujú od môjho zodpovedného hodnotenia. Moje hodnotenie je ovplyvnené najmä znalosťou objektívnych podmienok a fungovania produktov, skúsenosťami s likvidáciou poistných udalostí a samozrejme aj v menšej miere subjektívnym nazeraním na produkty, veď som len človek. Nestretol som sa však so žiadnym ovplyvňovaním alebo nedajbože lobbingom súťažiacich.

Z mojej strany teda neprinášam žiadnu senzáciu do nášho „nudného“ odvetvia. Ako fungujú vzťahy medzi agentúrou, čo Zlatú mincu organizuje a súťažiacimi finančnými inštitúciami, naozaj nemám potuchy a na klebety nedám. Som presvedčený, že Zlatá minca je užitočný projekt a som rád, že existuje. Teším sa na odbornú diskusiu a pripomienky k hodnoteniu.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >