Ako správne investovať

Recept na investovanie

Neexistuje univerzálny recept pre správne investovanie. Mnohí úspešní profesionáli zarobili na obchodoch s cennými papiermi alebo na investovaní do nehnuteľností, každý z nich mal iný štýl, pracovné postupy a uprednostňoval iné metódy posudzovania rizika.

Niekto obchoduje len s dlhopismi, iný trader len s akciami, sú špecialisti len na komodity. Ďalší trader sa zaoberá len tokijskou burzou, iný obchoduje len nakrátko (trader, ktorý zarába na poklese akcií). Pritom všetci môžu dlhodobo dosahovať ročné výnosy od 30% do 100%.

K tomu, aby ste sa mohli vybrať do sveta investičného biznisu, potrebujete najskôr spoznať niektoré zákonitosti trhu a rizika, nájsť si svoj vlastný štýl a venovať sa tradingu profesionálne. Často sú verejne prezentované všeobecné zásady ako investovať. Vyberte si.

Riziko, výnos a likvidita investície

Trojuholník nižšie znázorňuje vzťah medzi hlavnými hľadiskami investovania – rizikom, výnosom a likviditou.

Riziko a likvidita

Zdroj: HEUREKA Brokerage & Consulting

Likvidita

Likvidita je dôležitá vlastnosť investície, ktorá vyjadruje čas, za ktorý je schopný investor vykonať spätný odkup svojej investície. Napríklad nehnuteľnosť sa bude pravdepodobne predávať dlhšie ako podielové jednotky podielového fondu. Investícia s potenciálom vysokého výnosu predpokladá nízku likviditu a vyššie investičné riziko. Je umenie nájsť investíciu, ktorá by bola schopná dlhodobo generovať vysoký výnos pri nízkom riziku a vysokej likvidite.

Riziko

Každé investovanie si vyžaduje podstúpenie určitého rizika. Tak, ako sú investície výnosnejšie a menej výnosné, tak sú aj niektoré cenné papiere viac alebo menej volatilnejšie – rizikové. Všeobecne platí, čím vyšší výnos z investície, tým vyšší potenciál pre straty. Investori, ktorí znášajú vysoké riziko, očakávajú aj vysoký výnos – aj keď ho nie vždy dostanú. Iní investori sú ochotní venovať časť zo svojho potencionálneho výnosu za cenu pokojnejšieho vývoja investície.

Návratnosť investície

Výnos z investície by mal zabezpečiť návratnosť investovaných prostriedkov za obdobie najviac 8 až 10 rokov. Keď investujete 100 000 €, mali by ste ročne inkasovať čistý výnos po odrátaní daní, poplatkov a iných nákladov najmenej 8 000 €. Ide teda o úrokový výnos 8%. Pokiaľ by ste uvažovali, že sa uspokojíte s polovičným výnosom, výnos by vám sotva pokryl infláciu, čo je už ekonomicky nevýhodné. Prepočet návratnosti investície je jednoduchý a neúprosný. Ak nevidíte reálny predpoklad návratnosti investície do 10 rokov, nechajte investičnú príležitosť radšej nevyužitú a popozerajte sa po niečom inom.

Diverzifikácia

Niektorí odborníci tvrdia, že je istejšie uložiť do čo najväčšieho počtu košíkov po čo najmenej vajíčok. Iní úspešní investori presadzujú čo najmenej košíkov s väčším počtom vajíčok v každom košíku. Rozhodnite sa sami.

Investičný horizont

Všeobecne sa uznáva pravidlo, že investície do akcií alebo akciových fondov sú rizikové, preto sú vhodné pre dlhší investičný horizont aspoň 5 až 7 rokov. Dlhopisy, dlhopisové fondy a peňažné fondy sú menej rizikové, preto si pri ich kúpe môžeme plánovať investičný horizont 1 až 3 roky. Najúspešnejší investori kupujú a predávajú akcie a dlhopisy tak často, ako sa len dá, čiže na dennej báze, niekedy sú schopní kúpiť a predať jeden akciový titul viackrát za deň.

Rating – schopnosť splácať záväzky

Ratingová stupnica Standard and Poor’s (Fitch, Moody´s) hodnotí podniky, štáty, regióny z hľadiska schopnosti splniť si svoje záväzky. V poslednom čase je táto orientácia dosť nespoľahlivá, pretože niektoré podniky s najvyšším ratingom skrachovali, a to aj veľké finančné spoločnosti.

Investičný stupeň: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-
Neinvestičný stupeň: BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C
Neplnenie záväzkov: D (Default)

AAAnajkvalitnejšie
AA+, AA-vysoká kvalita
A+, A, A-dostatočná kvalita
BBBstredný stupeň
BB+, BB,špekulatívny stupeň
B+, B-, Bmalá istota splátok
CCCneplnenie záväzkov
CCobmedzená obchodovateľnosť
Cnulová príležitosť

Kedy kupovať a kedy predávať?

Kupujte lacno a predávajte draho. Akcie kupujte vtedy, keď ich kurz dosiahne úplné dno – hovoríme mu low, predávajte vtedy, keď bude kurz na maxime – tento stav nazývame high. Umenie je rozoznať, kedy je low a kedy high.

Investície vám môžu priniesť aj negatívnu skúsenosť v podobe poklesu hodnoty investície pod investovanú sumu. Investičné riziko je riziko spojené so samotným investovaním a jeho pôvod je v pohybe cien jednotlivých cenných papierov. Medzi cenné papiere s najväčšou fluktuáciou patria akcie, nasledované dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu.

Cieľom každej investície je výnos. Ten vznikne ako rozdiel medzi nákupnou a predajnou hodnotou vybranej investície. Tak isto však môže vzniknúť strata, v prípade ak nákupná hodnota je vyššia ako predajná. Strata pri investovaní vznikne iba vtedy, ak investor požiada o spätný odkup práve v období, kedy je nákupná cena nad predajnou. Ak sme v takomto období, potom máme tri možnosti :

1. Predĺžime investičný horizont a počkáme do doby, v ktorej predajná cena bude vyššia ako nákupná
2. V situácii, ak nie je možné daný investičný horizont predĺžiť , potom je vhodné odkupovať postupne, pričom sa zásadne začína predajom takých investícií, ktoré sú v pluse
3. Aktuálna nízka predajná cena nám ponúka aj mimoriadne vhodnú investičnú príležitosť , ktorá má podobu lepšej nákupnej ceny, ako v prípade pôvodnej investície. Takáto následná investícia je potom schopná výrazne rýchlejšie rásť a generovať výnos, ktorý môže pomôcť zakryť stratu z pôvodne realizovanej investície.

Zdroj: HEUREKA Brokerage & Consulting

Aktíva vytvárajú bohatstvo

Ak nemáte dostatočnú hotovosť na investovanie, začnite sporiť. Murphyho zákon hovorí, že „náklady rastú priamoúmerne tak, aby vyrovnali príjmy“. Nie je teda podstatná výška vášho platu, ale koľko dokážete z neho usporiť. K zbohatnutiu nie je dôležitá výška príjmu, ale budovanie aktív.

Kúpite byt a prenajímate ho, investujete do akcií podnikov, ktoré Vám prinášajú každý rok dividendy, ste spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a poberáte podiel na zisku, kúpite pozemky, pretože viete, že na nich bude chcieť veľký developer stavať obchodné centrum.

Finančný poradca

Pokiaľ chcete len investovať a zaoberáte sa niečím iným, nájdite si finančného poradcu. Finančný poradca by mal byť profesionál na plný úväzok, nie murár, ktorý sa po práci prezlečie z montérok do spoločenského odevu a radí bohatým ľuďom, ako investovať svoje tisíce EUR (murárov si vážime).

Opýtajte sa človeka, ktorý sa chce starať o Vaše peniaze, aké sú jeho investičné úspechy a prax v odbore a aká je jeho finančná situácia. Nedajte sa nalákať na sľuby, že vaše „peniaze vložíte do vysoko výnosných podielových fondov s minimálnym rizikom v renomovanej správcovskej spoločnosti alebo banke“. Žiadny výnos väčšinou nie je garantovaný, celé investičné riziko znáša investor.

Nechajte si podrobne vysvetliť poplatky pri vstupe, ale aj pri vystúpení z obchodu. Riaďte sa svojím vlastným rozumom. Prax je bohužiaľ taká, že väčšina obchodníkov vám poradí, do čoho investovať, ale už nepríde vo chvíli, kedy je rozumné vystúpiť z obchodu, a to je kľúčový moment, kedy môžete zrealizovať svoj zisk alebo zabrániť veľkej strate.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >