Cestovné poistenie dlhodobého pobytu

Ak cestujete do zahraničia často alebo sa zdržujete v zahraničí dlhodobo, môžete si dojednať celoročnú kartu. Je veľký rozdiel, či cestujete na študijný pobyt na pol roka a medzitým sa nevrátite na Slovensko alebo len občas vybehnete na nákupy do Rakúska, Maďarska alebo do Poľska, či do Českej republiky.

Každá poisťovňa má trochu iné nazeranie na riziko a inú filozofiu pri tvorbe produktov. Takmer každá poisťovňa ponúka celoročnú kartu s opakovanými výjazdami, pričom dĺžka pobytu každej cesty je obmedzená počtom dní 45 alebo 90. Podmienkou platnosti poistného krytia je návrat do vlasti pred vypršaním stanoveného počtu dní.

Ak našinec pracuje v Anglicku, je tam normálne zdravotne poistený a domov na Slovensko sa vracia len dvakrát do roka, nie je pre neho vhodné pre občasné výlety uzavrieť celoročné poistenie opakovaných výjazdov, pretože v zahraničí je nepretržite dlhšie ako 90 dní. Aj keď poistenie môže využiť len keď opustí Veľkú Britániu, poisťovňa mu neuzná poistné plnenie, pretože prekročil zmluvne stanovenú dĺžku pobytu v zahraničí, čím sa myslí za hranicami Slovenskej republiky.

Rovnako aupairka, čo opatruje deti v Austrálii alebo stážista či študent na štipendijnom pobyte povedzme v Rusku by si mal uzavrieť celoročné cestovné poistenie s dlhodobým pobytom, hoci môže byť podstatne drahšie ako celoročná karta s opakovanými výjazdami.

Väčšina poisťovní ani dlhodobé (celoročné) poistenie v zahraničí neponúka alebo ho nahrádzajú jednorazovým poistením na celú požadovanú dobu pobytu, čo môže byť napr. na 4 alebo 5 mesiacov dosť drahé, preto je rozumné si pomocou porovnávača cestovného poistenia namodelovať ponuky viacerých poisťovní, aby ste sa dopracovali k optimálnemu riešeniu.

Pri dlhodobom poistení je tiež vhodné zvážiť ponúkané možnosti aj z hľadiska cieľovej destinácie. Napr. v krajinách EÚ, kde je možné kombinovať poistné krytie s európskym preukazom zdravotného poistenia sa dá prihliadať aj na nižšiu cenu na úkor výšky poistného krytia, najmä keď v cieľovom štáte je dostatok kvalitných štátnych nemocníc (Francúzsko, Česká republika). Ak cestujete do tzv. tretej krajiny, dajte si pozor na limity poistného plnenia, najmä pri poistení liečebných nákladov, nehovoriac o ekonomicky najvyspelejších krajinách, ako USA, Kanada, Japonsko, Austrália, atď., kde okrem neobmedzeného krytia liečebných nákladov pozrite do poistných podmienok aj na poistnú sumu pre poistenie zodpovednosti za škodu.

Niekedy sa stáva, že sa Vám plány zmenia, napr. Váš návrat do vlasti sa odkladá, ale cestovné poistenie vám končí skôr ako sa máte vrátiť na Slovensko. Poistenie nie je možné predĺžiť, je potrebné uzavrieť si nové poistenie, lenže štandardnou podmienkou vzniku účinnosti cestovného poistenia býva prekročenie hraníc zo Slovenska do zahraničia. V prípade, že už ste v zahraničí a uzavriete cestovné poistenie, toto vám začne platiť až po uplynutí čakacej doby, napr. 6 dní (Allianz) alebo 4 hodiny (AXA). Pri dlhodobom pobyte v zahraničí je nevyhnutné zdôrazniť aj dôležitosť ovládania anglického jazyka. Znalosť angličtiny vám umožní lepšie pochopiť podmienky poistenia, komunikovať s poisťovňami a zdravotníckymi inštitúciami, ako aj riešiť prípadné komplikácie počas pobytu v zahraničí. Nezabudnite, že v mnohých krajinách je angličtina kľúčovým jazykom pre medzinárodnú komunikáciu. Preto je investícia do kurzu anglického jazyka rovnako dôležitá ako starostlivosť o vaše poistné krytie.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >