Domov ako náš najcennejší majetok

Podľa údajov Eurostatu je až 90% našich obydlí aj našim vlastníctvom. Bývanie je zároveň niečím do čoho vrážame všetko čo máme, čím sa nehnuteľnosti stávajú našim jediným hodnotným majetkom. Aj to je jeden z rozdielov medzi nami a zvyškom Európskej únie.

Na vrchných priečkach vo vlastníctve sa umiestnili najmä krajiny, kde trh s nehnuteľnosťami pred pár desiatkami rokov (vďaka socialistickému režimu) nefungoval. Naopak len približne každý druhý Rakúšan, Nemec či Brit sa môže pochváliť bývaním vo vlastnom. O tom, prečo je to tak, a prečo Slováci tak rozumne či možno nerozumne investujú do nehnuteľností by sa dalo polemizovať dlho. Pozrime sa radšej na to, ako sa v konečnom dôsledku o svoj majetok starajú, resp. ako svoje bývanie zabezpečujú pre prípad nečakaných udalostí.

Poistenie a výška poistnej sumy

Pozrime sa na oba druhy – na poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti ako poistenie všetkého „nehnuteľného“, teda nielen štyroch stien, ale zaraďujeme sem napr. aj zabudovanú kuchynskú linku, okná, dvere, kotol, vaňu, omietky atď. Poistenie domácnosti zas ako poistenie všetkých hnuteľných vecí, od nábytku cez elektroniku až po knihy či kuchynské riady.  „Podľa našich štatistík si ľudia v priemere o niečo viac poisťujú domácnosti ako samotnú nehnuteľnosť,“ opisuje situáciu Helena Kanderková, Alianz Slovenská poisťovňa. Taktiež uvádza, že len viac ako tretina klientov má poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. No jedna vec je mať uzatvorené poistenie a vec druhá stanovenie výšky poistnej sumy. „Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti je dojednanie nízkej poistnej sumy, ktorá nezodpovedá reálnej hodnote vecí. Často klienti uzavrú poistku, ktorú im banka ponúkne automaticky pri poskytnutí úveru,“ dodáva. Pri vzniknutej udalosti tak poisťovňa môže preplatiť škody len do výšky stanovenej poistnej sumy. Zvyšok opráv pôjde z vášho vrecka. „Niektorí klienti dokonca ani nemajú zmluvu či doklad o poistení, kde by boli presne stanovené podmienky poistenia.“  Pri stanovení výšky poistnej sumy domácnosti by mal každý klient zvážiť reálnu hodnotu vecí (elektronika, starožitnosti, cennosti, atď.). Výšku poistnej sumy si totižto nastavuje každý sám.

Prípad prenájmu

Ak som vlastníkom nehnuteľnosti a bývam v nej, za všetko zodpovedám sám. No v prípade, že vlastním obydlie, ktoré prenajímam, je to trochu inak. Nehnuteľnosť je mojím majetkom, a preto som za ňu stále zodpovedný. O poistenie sa teda starám sám. Pri poistení domácnosti zohráva rolu to, či byt ponúkam zariadený alebo nie. Ak v ňom nechávam napr. svoj nábytok či spotrebiče, poistenie týchto „kusov domácnosti“ je taktiež na mne. V prípade prenájmu prázdneho bytu je poistenie domácnosti na majiteľovi vecí v ňom, teda na nájomcovi.

Zabúdaná zodpovednosť

Poisteniu zodpovednosti treba venovať osobitnú pozornosť. Za spôsobené škody totiž môžem byť zodpovedný aj keď nie som priamym vinníkom. Ide o tzv. objektívnu zodpovednosť. Opäť sa na to pozrime skrz prípad vlastníka a nájomcu. Vlastník nehnuteľnosti  je objektívne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ku ktorej dôjde v súvislosti s vlastníctvom bytu. Ak napríklad praskne potrubie či radiátor a vytopí susedov, prakticky (teda subjektívne) za to nemôžem. No keďže som majiteľom danej nehnuteľnosti nesiem aj následky za škody spôsobené mojím majetkom. Potrubie je moje, preto som zaň zodpovedný, a to aj v prípade, že danú nehnuteľnosť v súčasnosti užíva niekto iný. Nájomca je zas zodpovedný za škodu voči vlastníkovi (poškodím jeho vlastníctvo), a samozrejme aj za škodu, ktorú spôsobí užívaním bytu (napr. zabudne vypnúť vodu v sprche a vytopí susedov).  Mohli by sme povedať, že v konečnom dôsledku je potrebné prikladať poisteniu zodpovednosti rovnakú dôležitosť ako poisteniu domácnosti či nehnuteľnosti. V poslednom období poisťovne poukazujú na stúpajúcu tendenciu záujmu o tento druh poistenia. „Počas mesiaca jún až 81% klientov našej poisťovne využilo v rámci majetkového poistenia pripoistenie zodpovednosti. Celkovo to  od začiatku roka činí 80%,“ popisuje situáciu Monika Majerčíková, Generali poisťovňa. Taktiež väčšina klientov Alianz poisťovne myslí aj na zodpovednosť: „Väčšina našich klientov si pri poisťovaní svojej domácnosti či nehnuteľnosti pripoisťuje aj zodpovednosť za škodu,“ hovorí Helena Kandereková, Alianz Slovenská poisťovňa. „Môžeme konštatovať, že povedomie Slovákov o potrebe poistenia zodpovednosti rastie, a to nielen pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti, ale napríklad aj v cestovnom poistení. Evidujeme stále rastúci záujem, a aj preto sme spojili zodpovednosť z domácnosti a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti do jedného poistenia, aby mal klient komplexné krytie,“ dodáva. Poistenie zodpovednosti v jednom balíku, ale s poistením domácnosti či nehnuteľnosti  ponúka aj Groupama poisťovňa: „Poistenie zodpovednosti je u nás štandardne zahrnuté v krytých rizikách, takže nie je potrebné, aby si ju klienti osobitne pripoisťovali,“ konštatuje Martina Cvachová, Groupama poisťovňa.

Čo teda

Poistiť si nehnuteľnosť či domácnosť by v dnešnej dobe malo byť samozrejmosťou. Výhovorka, že na to nemáme rozhodne nie je na mieste. Suma zaň predstavuje niekoľko desiatok eur ročne, čo je rozhodne dostupnejšie ako 50 tisíc eur na opravu, napríklad v prípade vyhorenia. Navyše, uzatvoriť jednu zmluvu a myslieť si, že jej platnosť je doživotne postačujúca je taktiež krátkozraké. Ceny nehnuteľností sa každým rokom menia a aj hodnota majetku vo vašej domácnosti, preto by ste mali svoju poistku z času na čas aktualizovať. Pri poistení nehnuteľnosti môže byť nastavená indexácia, ktorá berie do úvahy aktuálne ceny nehnuteľností , na základe čoho je každoročne stanovená výška sumy poistného. Ak ste začali uvažovať aj o poistení, resp. pripoistení zodpovednosti, vybavovanie dlho neodkladajte. Ako bolo vyššie spomenuté, možností máte viacero, preto porovnajte ponuky poisťovní a vyberte tú najlepšiu pre vás. Ak si nie ste istý a potrebujete poradiť, prípadne prehodnocujete už existujúce poistenie, pokojne nás kontaktujte.

Ľubomíra Ivanková, autor článku
Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Zobraziť články >