Druhý dôchodkový pilier – kto váha, prichádza o peniaze

Od nového roku došlo v starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier) k niektorým významným zmenám. Čiastočne sa opravujú (nie spätne) brutálne zásahy Ficových vlád do druhého piliera. Všetci sporitelia do veku 50 rokov sú automaticky preradení do indexových dôchodkových fondov. Sporitelia nad 50 rokov veku si môžu zvoliť predvolenú investičnú stratégiu, pomocou ktorej sa ich dôchodkové úspory konečne slušne zhodnotia. Ak však neurobia nič, zostanú ich peniaze v dlhopisovom garantovanom fonde, pričom garancia v tomto prípade znamená zaručené znehodnocovanie úspor, čo „zabezpečil“ v roku 2013 Fico preradením všetkých sporiteľov do dlhopisového fondu zo zákona, a tým všetci dohromady stratili podľa odborníkov miliardy eur.

Osobitnou kategóriou sú noví sporitelia, ktorí začali prvýkrát pracovať po 1.5.2023, pre nich je vstup do 2. piliera povinný. Ak sa do 6 mesiacov od začiatku prvej práce sami nerozhodnú pre uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), Sociálna poisťovňa im vyberie DSS-ku podľa stanoveného kľúča.

Okrem toho je veľa občanov, ktorí začali pracovať pred 1.1.2023 a zatiaľ nedosiahli vek 40 rokov, a ani zatiaľ nevstúpili do 2. dôchodkového piliera. Títo ľudia by mali čo najskôr uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

V poslednom čase sa často objavujú názory typu „ešte mám čas, veď som mladý, chcem odložiť svoje rozhodnutie, počkám rok alebo dva“. Rád by som vám na tomto mieste vysvetlil, že odkladať rozhodnutie o vstupe do 2. dôchodkového piliera sa neoplatí, ba naopak, toto váhanie spôsobí z dlhodobého hľadiska významnú finančnú stratu.

Dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne sú stanovené vo výške 18 % z vymeriavacieho základu, čiže z hrubej mzdy zamestnanca alebo hrubého zisku samostatne zárobkovo činnej osoby. V prípade, že nie ste účastníkom 2. dôchodkového piliera, tieto peniaze sa každý mesiac spoľahlivo minú na dôchodkové dávky pre aktuálnych dôchodcov. Ak ste účastníkom 2. piliera, aktuálne 5,5 % z vymeriavacieho základu pošle Sociálna poisťovňa do vašej DSS-ky a na uspokojenie zákonných nárokov súčasných dôchodcov jej zostane len vašich 13,5 %.

Pri hrubej mzde 1 000 € sa teda môže dostať na váš súkromný dôchodkový účet 55 € mesačne. Ak do 2. piliera nevstúpite hneď, ale odložíte svoje rozhodnutie o 1 rok, nenasporíte si 690 € vrátane úrokov za rok, pričom tieto peniaze vám vynesú po ďalších 35 rokoch 11 640 €. Počítal som s úrokovou sadzbou 10 %, ktorá je v najúspešnejších indexových fondoch úplne reálna. V prípade váhania so vstupom do 2. piliera až 3 roky prídete až o 37 905 € dôchodkových úspor.

Ak budeme výpočet uplatňovať pri priemernej mzde 1 327 € (oficiálny údaj za 1. štvrťrok 2023), príspevok do 2 piliera bude až 73 € mesačne. Pri odložení rozhodnutia vstúpiť do 2 piliera o 1 rok a následnom 35 – ročnom sporení prídete za rok o 915,40 €, na konci sporenia kvôli svojmu váhaniu stratíte 15 435 €. Pri 3-ročnom odklade sa ukrátite až o 50 320 €

Vymeriavací základ Odklad o 1 rokStrata o 35 rokovOdklad o 3 rokyStrata o 35 rokov
1 000 € 690 € 11 640 € 2 247 € 37 905 €
1 327 € 915 € 15 435 € 2 983 € 50 320 €

Ak zatiaľ nie ste v 2. pilieri a ešte ste nedovŕšili 40 rokov, neváhajte a vyplňte jednoduchý formulár, o všetko ostatné sa postaráme.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >