Finančné zabezpečenie a poistenie pilotov

Prevažná väčšina poisťovní nepoisťuje pilotov a členov posádky na palube lietadla, dokonca niektoré poisťovne majú vo všeobecných poistných podmienkach životného alebo úrazového poistenia výluku pre prípad poistnej udalosti, ktorá nastane v čase, keď poistený bol v lietadle počas súkromného letu iného ako na pravidelnej linke podľa letového poriadku. Dobre si pozrite výluky vo Vašej osobnej poistke a zvážte, či kryje všetky riziká, ktorým ste pravidelne alebo občas vystavený(á). Na slovenskom trhu je niekoľko málo možností poistenia osôb počas lietania.

Letecký úraz

Úrazové poistenie sedadiel. Ide o úrazové poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu nemenovaných osôb na palube lietadle, pričom sa obyčajne poisťuje maximálny počet sedadiel pilotov a cestujúcich podľa dokumentácie lietadla.

Individuálne úrazové poistenie s pripoistením leteckého úrazu. Ide o klasické úrazové poistenie osôb, ktoré sa uzatvára samostatne alebo v balíku so životným poistením a jeho platnosť je rozšírená na nasledovné povolania a činnosti, ktoré sú štandartne z úrazového poistenia vylúčené.
– súkromní piloti, leteckí inštruktori a osoby vykonávajúce výcvik na lietadlách, helikoptérach, motorových a bezmotorových klzákoch
– obchodní a dopravní piloti, vojenskí piloti a osoby, ktoré pracujú na palube lietadla
– piloti, leteckí inštruktori a osoby vykonávajúce výcvik na lietajúcich športových zariadeniach – balónoch, padákoch, bezmotorových a motorových padákových klzákoch (paragliding), bezmotorových a motorových závesných klzákoch (rogalách) a podobne. Viac o životnom a úrazovom poistení pilotov tu.

Poistenie straty licencie pilota zo zdravotných dôvodov

Poistenie straty licencie pilota zo zdravotných dôvodov je určené pre profesionálnych dopravných alebo obchodných pilotov. Pilot má počas svojej kariéry zaujímavý príjem, podmienkou jeho činnosti je však dokonalý zdravotný stav, ktorý je pravidelne kontrolovaný. V prípade, že lekári odoberú pilotovi jeho pilotný preukaz, musí náhle skončiť svoju profesionálnu kariéru, pričom nájsť finančne porovnateľné zamestnanie môže byť veľkým problémom. Pilot má pritom svoj životný štandart, spláca banke hypotéku, spláca niekedy pôžičku za drahý pilotný výcvik a podobne. Poistenie straty licencie pilota zaručí poistenému pilotovi okamžitú výplatu v prípade poistnej udalosti – straty licencie. Obvyklá poistná suma je 100 000 €. Uzavrite poistenie straty licencie profesionálneho pilota online.

Osobné finančné zabezpečenie pilota

Profesionálny pilot vykonáva svoju aktívnu kariéru len do chvíle, kým mu to umožní zdravotný stav. Počas svojej kariéry zarába pomerne veľa peňazí. Keď si chce tento štandart udržať, mal by sa už počas kariéry pilota finančne zabezpečiť. Okrem dobrého úrazového poistenia a poistenia straty licencie zo zdravotných dôvodov je pre profesionálneho pilota vhodné naštartovať niektorý sporiaci alebo investičný program, ktorý mu zabezpečí finančnú rezervu, potrebnú pre nový začiatok po skončení kariéry pilota, napr. na rozbehnutie vlastnej firmy. 

Zodpovednosť pilota za škodu na prevzatom lietadle

Ak lietate v aeroklube alebo vykonávate výcvik na lietadle, ktoré nevlastníte, prípadne si len prenajmete lietadlo, zodpovedáte za škodu spôsobenú na prevzatom lietadle v zmysle občianskoprávnych predpisov. Havarijné poistenie majú lietadlá dojednané s pomerne vysokými spoluúčasťami, obyčajne od 1 000 € do 10 000 € podľa typu lietadla alebo lietadlá vôbec nie sú havarijne poistené. Škoda vznikne vlastníkovi lietadla Vaším pričnením a vlastník vznesie nárok na náhradu škody. Túto škodu je možné si poistiť. Vypočítajte si poistné a uzavrite poistenie zodpovednosti pilota online.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >