Informačné hrozby – nové výzvy pre ochranu majetku a podnikania?

V posledných týždňoch sa čoraz častejšie stretávame s pojmami ako krádež dát a osobných údajov, únik údajov, či hackerský útok. Čo sa však v skutočnosti skrýva pod týmito pojmami a sú tieto pojmy prípadnou hrozbou pre každodenný život a podnikanie? 

Nuž, sme svedkami premien nielen v oblasti priemyselného rozvoja, ale aj spoločenského vnímania hodnôt a priraďovania dôležitosti ochrane súkromia. Ľudstvo za posledných niekoľko desaťročí prudko zrýchlilo vedecký výskum nasledovaný technologickým pokrokom. Nová generácia mladých ľudí len s úsmevom hľadí na filmy z konca 80 – tych rokov a porovnáva vtedajšie technológie v oblasti  telekomunikácií a počítačov s dneškom. Veď samotný internet len v tomto roku končí svoje teenagerské obdobie a vstupuje do sveta dospelých.  E-mail, v súčasnosti už neodmysliteľná súčasť dennej práce, sa stal nenahraditeľným komunikačným nástrojom.

Predstavme si jeden deň bez e-mailov, možnosti mobilnej komunikácie a s výpadkom internetu. Boli by sme vôbec schopní absolvovať takýto pracovný deň bez ujmy na pracovnom výkone?  Určite nie. Môže si podnikateľ dovoliť dlhotrvajúce výpadky svojich IT systémov?  Aké straty, resp. škody by vznikli akejkoľvek organizácii, keby prišlo k strate alebo zneužitiu jej údajov, resp. údajov o jej zákazníkoch? Aký by bol dopad na dobré meno spoločnosti a jej dôveryhodnosť u zákazníkov?

Je možnosť takéhoto výpadku len teoretickou alebo je naozaj reálnou?  Je to len hrozba pre nadnárodné koncerny a krajiny na západ od Slovenska?  Nemôže sa takáta hrozba prejaviť aj u nás, v našej firme?

Skúsme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. Skúsme sa zamyslieť, čo okrem tradičných hodnôt ako zdravie, je predpokladom úspešného podnikania, resp. profesionálneho života. Čo okrem tradičných výrobných prostriedkov nám zabezpečuje náskok pred konkurenciou, úspech v podnikaní a rešpekt obchodných partnerov?  Nie je už náhodou čas pridať k trom základným výrobným prostriedkom (práca, pôda, kapitál –  A. Smith) štvrtý? Myslím, že sa zhodneme, že informácia, jej včasné a presné spracovanie je kľúčom k úspechu vo všetkých odvetviach.

Pokiaľ  je informácia kľúčová, ako ju môžeme ochrániť pred stratou a zneužitím? Aký je legislatívny rámec ochrany informácií? Aké sankcie hrozia spoločnosti, ktorá zanedbá svoje povinnosti a poruší neúmyselne Zákon o ochrane osobných údajov? Čo ak zamestnanec spoločnosti odcudzí dáta o jej klientoch?

Záverom môžeme uviesť niekoľko prípadov aj priamo zo Slovenska, 10.03. 2013 uvádza Pravda na svojom webe pravda.sk nasledovný titulok „Hackeri vyčíňajú aj na Slovensku“,  9.3.2012 SME malo titulku „Hackeri Anonymous začali najväčší útok v histórii Slovenska a 8.3.2013 prináša sme nasledovný titulok  „SME: Kybernetický útok z Česka môže doraziť aj na Slovensko“. 

Ivan Loula, autor článku
Ivan Loula

Autor je riaditeľ poistenia finančných rizík poisťovne AIG Europe Limited v Bratislave, voľný čas trávi najradšej na mori alebo so psami.

Zobraziť články >